Wendt en zijn politievakbond enthousiast over Faesers actieplan tegen Rechts

Door: David Berger.

De Duitse Politievakbond (DPolG) begroet het initiatief van Bondsminister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser voor een Actieplan tegen rechts-extremisme https://www.welt.de/politik/deutschland/article236870759/Nancy-Faeser-Bundesinnenministerin-will-mit-Aktionsplan-gegen-Rechtsextremisten-vorgehen.html. Hierbij lijken Rainer Wendt en de zijnen compleet over het hoofd te zien, dat het niet gaat om de strijd tegen de criminaliteit, maar om het monddood maken van elke kritiek op de regering.

DPolG-bondsvoorzitter Rainer Wendt heeft zoëven laten weten: “Extremisme, om het even of het wordt gemotiveerd door rechts, door links, of door de Islam, is altijd behept met mensen-verachtende trekjes. Gepaard gaande aan geweld kan extremisme samenlevingen terroriseren en uit elkaar drijven. Daarom is het juist en noodzakelijk, dat de staat duidelijk laat zien, waar het op staat.

Tegen haatreacties op Internet

De minister van Binnenlandse Zaken heeft gelijk, als zij zegt, dat geweld tegen wie dan ook, hetzij politiemensen m/v, hetzij politici m/v of tegen zwakkeren in onze samenleving niet mag worden geslikt. Dat begint bij haatreacties op Internet, zoals wij onlangs in schrikwekkend grote aantallen na de moorden op de politieagenten van Kusel hebben gezien.

Wij als PolG begroeten het, dat haatboodschappen nu consequent worden vervolgd. Want vaak wordt op Het Net het fundament gelegd voor extremistisch geweld. Wij eisen ook grotere sensibiliteit, als haat en minachting tegen de politie voor een vorm van kunst wordt aangezien en wordt vergoelijkt. Zo wordt de vrijheid van kunst en van de media misbruikt!

Klimaat-activisten

Bovendien moet ook daar ‘stop’ worden gezegd, waar, onder de dekmantel van de goede daad, aansporende acties vandaan komen. Blokkades op de snelweg van klimaat-activisten kunnen voor ambulances de weg versperren en daarmee mensenlevens in gevaar brengen. Dat moet duidelijk gezegd worden en de verantwoordelijke politici zouden het ook zonder twijfel moeten veroordelen.”

De PolG begroet het, dat de elfde Maart een officiële herdenkingsdag dient te worden voor de slachtoffers van terroristisch geweld. Wendt: “Zo’n herdenkingsdag laat ons als samenleving pas op de plaats maken en denken aan de slachtoffers en hun naasten. Al te vaak staan bij terroristische aanslagen de daders in het middelpunt van de belangstelling. Het zijn echter de slachtoffers en hun families, die onze aandacht en ons medegevoel nodig hebben. Sinds jaren ijveren wij ook voor een nationale herdenkingsdag voor in functie gedode politiemensen, ook hier zou mevrouw Faeser een signaal kunnen afgeven!” Tot zover de persverklaring van de politievakbond.

Wat is er in vredesnaam met Rainer Wendt gebeurd?

Zoals zo vaak sinds de regeringswisseling krijgt men de indruk, dat men bij Rainer Wendt en de zijnen op de een of andere manier aan de ene kant rondom de problematiek van de dubbele standaards zit, zoals bijvoorbeeld de verwijzing naar de klimaat-terroristen aantoont. Denkelijk moeten zo vele vakbondsleden tevreden worden gesteld, die precies weten, waardoor onze rechtsstaat en de maatschappelijke vrede momenteel het meest worden bedreigd. Veel politiemensen, met wie ik persoonlijke gesprekken heb gevoerd, zien het hier heel helder!

Maar aan de andere kant heerst hier een voor een politieman verbazingwekkende naïviteit :

Denkt de heer Wendt metterdaad, dat een vrouw, aan wier toegenegenheid voor de links-extremistische Antifa nauwelijks meer kan worden getwijfeld https://philosophia-perennis.com/2022/02/08/linksextremismus-weitere-jf-recherchen-belasten-innenministerin-nancy-faeser/, zich bekommert om dode politieagenten? Ziet hij over het hoofd, dat zowel met de strijd tegen zogeheten “haatreacties” https://philosophia-perennis.com/2017/10/06/osze-gegen-zensur-gesetz-von-maas-zur-internetdurchsuchung-aenderungen-noetig/ en “rechts extremisme” steeds vaker door de regering en haar minachting van onze constitutie kritische mensen monddood worden gemaakt? Heeft hij helemaal nog niet gemerkt, dat het bij de “strijd tegen Rechts” resp. het actieplan van Faeser gaat om het uitschakelen van elke kritische oppositie? Wat is er in vredesnaam met Wendt gebeurd?

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/02/16/wendt-und-seine-polizeigewerkschaft-begeistert-von-faesers-aktionsplan-gegen-rechts/