Essen: klimaat-beschermende isolatielaag brandde als een lier

Door: Manfred Rouhs.

In de vroege morgen van 21 februari 2022 is in Essen een pas in het jaar 2015 volgens de meest moderne bouwvoorschriften tot stand gekomen wooncomplex in brand gevlogen. Als door een wonder raakten slechts drie mensen gewond, er vielen geen doden. In alle woningen waren rookmelders ingebouwd die onmiddellijk alarm sloegen. Ongeveer 100 Essenaren verloren met hun woning het grootste deel van hun bezit. Ook werden er talrijke voertuigen vernietigd.

Thans is de brandweer van Essen in de openbaarheid getreden met een eerste inschatting met betrekking tot de oorzaken van de brand. Volgens deze moet de warmteopslag van het volgens eigentijdse klimaat-politieke voorschriften tot stand gekomen gebouw de oorzaak geweest zijn van de kolossale omvang van de brand, daarnaast aangewakkerd door de storm, die op 21 februari woedde in het Ruhrgebied. Dit bericht de “Focus” https://www.focus.de/panorama/feuer-katastrophe-im-westviertel-feuerwehr-teilt-erste-erkenntnisse-bei-der-brandursache-in-essen-mit_id_56909074.html, die een brandweerman citeert met de zin:

“Wij hebben al jaren onze kopzorgen over het brandgebeuren van dergelijke isolatieplekken.”

Metterdaad is het debat niet nieuw, zoals de hier met een link aangeduide ARD-uitzending van 2018 bewijst: De verschillende isolatiestoffen moeten weliswaar een tijdlang aan een open vuur worden blootgesteld, eer ze gaan branden. Ze ontvlammen niet vanzelf. Branden ze echter eenmaal, dan is een catastrofale brandontwikkeling waarschijnlijk: de ene systeembouwflat steekt de andere aan en de vlammen kruipen tegen de muren omhoog tot ze geen verdere ontstekingsbron meer vinden. In Essen verslond het vuur een warmte-isolatiemuur van 80 meter lang.

Wie achter een dergelijke muur woont, woont gevaarlijk. Kennelijk leidt er geen weg aan voorbij, om de warmte-isolatie in Duitsland wettelijk te herzien en althans een deel van de tot nu toe daarvoor gebruikte bouwstoffen aan het verkeer te onttrekken Aangezien de actuele warmte-isolatie terug te voeren valt op politieke initiatieven, mogen hiervoor in geen geval de huurders financieel opdraaien: Hier zou het veroorzakersprincipe moeten gelden!

Voor het Essense bouwwerk komt in dit verband elke overweging te laat. Er is gevaar voor instorting en het moet worden afgebroken – na net zeven jaar in gebruik te zijn geweest.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron : https://www.pi-news.net/2022/02/essen-klimaschutz-daemmschicht-brannte-wie-zunder/