Nieuw plan van Lauterbach: Thans “volledig gevaccineerden” vanaf oktober ongevaccineerd

Door: David Berger.

Het Robert-Koch-Instituut is verleden rijd. Thans regelt Lauterbach allen inzake het op de markt brengen van vaccinatie-abonnementen weer volgens eigen regie. Hiertoe komt hij met een eerste ontwerp ter bestrijding van de pandemie, dat decreteert, dat vanaf oktober 2022 een volledige vaccinatiebescherming alleen nog gegeven is na drie vaccinaties en een herstelden-status alleen maar met minstens nóg een “vaccinatie-dosis” geldt.

Medio Januari had het Duitse Ministerie van Gezondheidszorg (BMG) het Robert-Koch-Instituut (RKI) en het Paul-Ehrlich-Instituut (PEI) nog grootmoedig de opdracht vergund, om de details met betrekking tot de aanstaande Corona-maatregelen zelf te regelen en het volk via een internetsite op de hoogte te brengen. Toen een van deze daarop genomen beslissingen, de bekorting van de herstelden-status tot drie (in feite 2) maanden, bij delen van de bevolking grote weerstand losmaakte, maakte Lauterbach een draai en heeft hij deze opdrachten thans wederom verbonden aan zijn ministerie, resp. aan zijn persoon.

Hierbij sprong – zoals verwacht – het Constitutioneel Gerechtshof hem te hulp en bevestigde het terugnemen van het recht aan zijn ministerie als meer conform de constitutie, dan zijn eerste beslissing in dit opzicht.

Verkorting van de herstelden-status tot de facto twee maanden blijft

Nu is het Lauterbach-ministerie aan het werk gegaan en een ontwerp in elkaar geknutseld, hoe wij ons in de toekomst enkele grondrechten kunnen terugdraaien, resp. inspuiten. Het Farmaceutisch Nieuwsblad https://www.pharmazeutische-zeitung.de/vollstaendiger-impfschutz-erst-nach-drei-antigen-kontakten-131427/ hierover:

“” Hierin moet het spoedig concreet heten, dat een herstelden-document geldig is, als “de test voor het document van de vorige besmetting minstens 28 dagen en hooguit 90 dagen geleden was.” Daarmee maakt de verordening duidelijk, dat een genezingsverklaring bij elkaar slechts 62 dagen lang geldig is. Deze wijziging moet “op grond van rechtszekerheid” nu wederom in de verordenings-tekst staan. In het verordenings-ontwerp wordt eigenlijk geen onderscheid gemaakt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. HET RKI had enkele dagen geleden nog verklaard, dat een genezingscertificaat voor reeds gevaccineerden momenteel 180 dagen geldig is.

Ook het “”vaccinatie-abonnement wordt nu officieel: “Bovendien moeten drie individuele vaccinaties hebben plaatsgevonden, waarbij de laatste individuele vaccinatie minstens drie maanden na de tweede moet hebben plaatsgehad. Deze regeling, dat uitsluitend drie vaccinaties als volwaardige vaccinatiebescherming wordt beschouwd, is hierbij nieuw. Het PEI heeft de volwaardige vaccinatiebescherming tot nu toe gegeven met twee vaccinatie-doses, de derde vaccinatiedosis gold tot nu toe als recovery-vaccinatie/booster.”

Vaccineren, tot je erbij neervalt.

Buitengewoon gecompliceerd wordt het op het punt, waarop het er zeer waarschijnlijk alleen nog maar om gaat, dat Lauterbach de onbestaanbare massa’s bestelde vaccinatie-doses wil kwijtraken:

“Met twee vaccinaties kan echter volgens het verordenings-ontwerp ook een volwaardige vaccinatiebescherming bestaan, als bijvoorbeeld sprake is van een positieve anti-test, die nog voor de eerste vaccinatie werd afgenomen. Daarenboven geldt hij als volwaardig gevaccineerd, die na een vaccinatie met Covid-19 is besmet en óf voor de tweede vaccinatie óf ná de tweede vaccinatie-dosis een positief PCR- testresultaat kan overleggen. Tot en met 30 september 2022 moet daarnaast hij als volwaardig gevaccineerd gelden, die eenmaal met Covid-19 besmet is geweest en daarna of daarvoor uitsluitend één dosis toegediend heeft gekregen.”

Een regeling, die vanuit het perspectief van de allermeeste wetenschappers geen enkele zin heeft: De zelf-immunisering door een doorgemaakte en door het immuunsysteem succesvol bestreden Corona-besmetting geldt als de beste bescherming, die men momenteel überhaupt tegen de verkoudheids-epidemie kan hebben. Een met enorme bijwerkingen belaste, maar daarentegen nauwelijks tegen de Corona-besmetting werkende vaccinatie daaraan vast te koppelen,, betekent niets anders, dan een lucifer in een allang smeulend vuur te gooien en hierbij onnodig zware verwondingen aan de hand op te lopen.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/02/23/neuer-lauterbach-plan-jetzt-vollstaendig-geimpfte-ab-oktober-ungeimpft/