Aanval op de Oekraïne: Regeringspolitici in “vurig verlangde bezorgdheid”?

Door: David Berger.

Volgens meldingen van Westerse media is de Russische militie vanmorgen begonnen luchtafweerpunten in de Oekraïne te bombarderen, waarop de Oekraïense president Zelensky de oorlogstoestand heeft uitgeroepen. Duitse politici hebben thans Rusland wraak gezworen, op de grote sociale netwerken ontlaadt de eerder aangescherpte haat tegen het Rusland van Poetin zich in oorlogskreten.

Het Russische leger moet – aldus de genoemde media – volgens “eigen zeggen Oekraïense luchtafweerpunten en andere militaire vestigingen op de korrel” hebben genomen:

“De militaire infrastructuur, instellingen voor luchtruim verdediging, militaire vliegvelden en de luchtmacht van de Oekraïense strijdkrachten worden met precisiewapens buiten gevecht gesteld


…aldus het Russische ministerie van Defensie volgens een bericht van de Russische Persdienst Tass.

https://twitter.com/Militarylandnet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496738927906070531%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2022%2F02%2F24%2Fangriff-auf-die-ukraine-regierungspolitiker-in-herbeigesehnter-besorgnis%2F

6 soldaten gedood – geen aanvallen op civiele doelen

De Oekraïense regering houdt ondertussen geen rekening met Russische aanvallen op civiele doelen (woongebieden en de civiele infrastructuur).

Bij een Russische luchtaanval op een militaire eenheid in Podilsk, regio Odessa, zouden minstens 6 soldaten zijn gedood en minstens 7 zijn verwond, 19 anderen worden nog vermist.

Voor banken, tankstations en apotheken zouden zich overal lange rijen mensen vormen.

En hoe is de situatie in Rusland? Journaliste Eva Hartog hierover vanuit Moskou: “Niet vergeten mag worden, dat de huidige nieuwsberichten voor de meeste eenvoudige Russen een grote schok zijn geweest. Ook hen werd door hun eigen regering verteld, dat van een oorlog geen sprake zou zijn. Slechts enkelen zullen openlijk protesteren,, maar velen zullen thans met bezwaard hart de dag ingaan.

Duitse politici met vurig verlangde bezorgdheid

Het verstorende: De eerste tekenen van commentaar van Duitse politici klinken bijna, alsof deze stap vurig werd verlangd, teneinde zich nu kunstmatig bezorgd te tonen en de uitdovende Coronacrisis met de dreigende consequenties voor de zich daarachter bevindende acteurs https://philosophia-perennis.com/2022/02/23/peter-hahne-fordert-corona-politik-muss-vor-gericht/ te vervangen door de Oekraïne-crisis.

Zoals bijvoorbeeld bij Christian Lindner: “De aanval van Rusland is een nachtmerrie. Poetin heeft zich ontpopt als een leugenaar. Tezamen met onze partners uit EU, Nato en G7 zijn wij solidair met de Oekraïne. Het Kremlin zal harde sancties ervaren.”

En mevrouw Baerbock, die zich reeds enkele dagen geleden bezorgd had getoond over de situatie in de “Oostelijke Cocaïne https://philosophia-perennis.com/2022/02/23/baerbock-besorgt-ueber-lage-in-der-ostkokaine/”, laat weten: “Met de aanval op de Oekraïne breekt Rusland met de meest elementaire regels van de Internationale Orde. De Wereldgemeenschap zal Rusland deze dag van schande niet laten vergeten. Wij zullen tezamen met onze partners reageren. Onze solidariteit ligt geheel bij de Oekraïne.”

En Olaf Scholz laat bij monde van zijn perswoordvoerder weten: “Olaf Scholz heeft zoëven getelefoneerd met de Oekraïense president Wolodymyr Zelensky en de Oekraïne in dit zware uur verzekerd van de volledige solidariteit van Duitsland.”

Eenheid in de reactie

Alexander Lambsdorff scherpt de toon nog wat aan: “Een verschrikkelijke morgen, Oorlogsaanval van Rusland tegen de Oekraïne on-uitgelokt, tegen het volkerenrecht en met als gevolg een te voorzien veelduizendvoudig menselijk leed. Belangrijk is het, vanuit de beslotenheid van het westen thans bij de reactie eenheid te betrachten.”

De voorzitters van de AfD-fractie in het Duitse Parlement, Alice Weidel en Tino Chrupalla laten – al duidelijk meer pacifistisch klinkend – weten: “De aanval van Rusland op de Oekraïne wordt nergens door gerechtvaardigd. Rusland dient de strijd onmiddellijk te staken en zijn troepen uit de Oekraïne terug te trekken. De oplossing van conflicten tussen twee staten kaan alleen succes hebben aan de onderhandelingstafel. In de gesprekken moeten aan de Russische partner eindelijk geloofwaardige voorstellen worden gedaan, die het wederzijdse vertrouwen weer versterken. De Duitse regering heeft bij alle pogingen, om tezamen met onze bondgenoten tot een vreedzame oplossing van het conflict te komen, de steun van de AfD-fractie.”

Het toppunt onder de internationale politici kwam echter van Justin Trudeau: “Trudeau over de situatie in de Oekraïne: “Het Oekraïense volk dient, zoals alle volkeren, vrij over zin toekomst te kunnen beslissen.”
https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2022/02/trudeau-…-stateent-533×261.jpg

(David Berger) Uitgerekend de minister-president van Canada, Justin Trudeau, die de laatste weken buitengewoon duidelijk heeft getoond hoe de snelle transformatie van een democratie in een dictatuur tot stand komt, heeft duidelijk positie gekozen in het Oekraïne-conflict: Het komt er op aan, de democratie te verdedigen, het Oekraïense volk moet, zoals alle volkeren, vrij kunnen beslissen over zijn toekomst.

Geheel bij de Duitse media en politici toont zich deze keer ook Boris Reitschuster: “Ik ben in deze minuten met hart en ziel bij mijn vrienden in de Oekraïne en alle mensen aldaar. En ik kan niet zeggen, wat ik vind van degenen, die Poetin rechtvaardigen. Zij zijn medeverantwoordelijk. Niets rechtvaardigt een oorlogsaanval. Maar dan ook helemaal niets!”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft intussen in een interview de omgang van Joe Biden met de Oekraïne-crisis bekritiseerd en de houding van Rusland in de Donbass gekarakteriseerd als “geniaal”. Tegelijkertijd heeft hij beweerd, dat het met hem als president niet tot de huidige situatie in de Oekraïne gekomen zou zijn.

https://twitter.com/jalenz?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1496724855831638016%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2022%2F02%2F24%2Fangriff-auf-die-ukraine-regierungspolitiker-in-herbeigesehnter-besorgnis%2F

Afgaande op het oorlogsgebrul op de sociale netwerken, zou men er bijna van kunnen uitgaan, dat ons een duistere oorlogstijd te wachten staat. En uiteindelijk zullen de oorlogsvoerders zeggen, dat niemand van hen deze oorlog heeft gewild.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/02/24/angriff-auf-die-ukraine-regierungspolitiker-in-herbeigesehnter-besorgnis/