De twee gezichten van de Russisch-Oekraïense oorlog

Door: Manfred Rouhs.

De oorlog, die Rusland voert tegen de Oekraïne, heeft twee gezichten. Hij is niet eenvoudiigweg alleen maar zwart of wit, goed of slecht, juist of fout. Hij markeert een bankroet van West-Europese politiek, die nog bij de jaarwisseling bijna niemand voor mogelijk zou hebben gehouden. En hij is tegelijkertijd een debacle voor Rusland. Maar het rijtje langs …

Enerzijds hebben wij het welbekende streven van de Amerikaanse financiële oligarchen, om elke hoe dan ook interessante wereldwinkel aan zich te onderwerpen. Oost-Europa met zijn nog steeds aantrekkelijke grondstofvoorraden is een extreem interessante wereldwinkel voor deze geldwolven, en de Oekraïne was tot voor kort nog een belangrijke figuur op hun schaakbord.

Wie kan het de Russen kwalijk nemen, dat zij zich niet laten isoleren en zich al helemaal niet op het gebied van het eigen nut voor de economische optimaliseringsbelangen van deze kliek van ‘global players-zonder-scrupules’ willen laten reduceren?

Wat de Russen momenteel doen in de Oekraïne, is zonder twijfel bruut. Er sterven mensen, onder wie tevens burgers. Maar hebben de Amerikanen het ooit anders gedaan? Is het niet legitiem om de Duivel met Beëlzebub uit te drijven?

Europa kijkt hierbij bij de neus genomen en handelingsonbekwaam toe. Maar de Amerikanen triomferen, dat ze het toch steeds al beter hebben geweten.

Zo is nu de situatie enerzijds. Anderzijds heeft het Oekraïense volk zoals elk ander volk het recht op een eigen soevereine staat en op politieke zelfbeschikking. Binnen zekere grenzen heeft het zelfs het recht, om bepaalde kringen in de VS verkeerd in te schatten en zich door hen te laten inzetten als instrument tegen Rusland. Hiertegen helpt openbare voorlichting, voor mijn part ook regelrechte propaganda, in elk geval echter, komt het er op aan, de strijd om de hoofden en de harten van de mensen te winnen, in plaats van voor hun huizen pantserwagens te parkeren en bommen in hun voortuinen te gooien.

Deze strijd om de hoofden en om de harten van de Oekraïeners heeft Wladimir Poetin op 24 februari 2022 verloren. De Russische Beer is zijn Amerikaanse tegenstanders naar de keel gevlogen en staat met bloed-besmeurde klauwen in de schijnwerpers van de wereldopinie.

De financiële oligarchieën in de VS zijn nu al de winnaars van de Russisch-Oekraïense oorlog van 2022. Zij zullen in plaats van de Russen te hoog geprijsd gas leveren aan Midden- en West-Europa, elke geografische realiteit ten spijt. En ze zullen zich voordoen als de vredesmacht, die ze in werkelijkheid niet zijn. Elke positie die hieraan tegenstrijdig is, zal in Midden- en West-Europa nog moeilijker te verkopen zijn, dan ze tot nu toe zonder meer al was.

Vladimir Vladimirowitsch Poetin, deze oorlog helpt echt Rusland, de Oekraïne èn heel Europa van de wal in de sloot. Rusland heeft zichzelf met de opmars in de Oekraïne geen dienst bewezen. De schade is niet zo snel meer te herstellen.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/02/die-zwei-gesichter-des-russisch-ukrainischen-krieges/