Thomas Fasbender: Vladimir W. Poetin. Een politieke biografie

Door: Redactie PI.

Wie (als Duitser!) met een oplettend oog de Oekraïne-oorlog gadeslaat, zal aarzelen om duidelijk partij te trekken. Wie oh wie moet men in de buitenlands-politieke berichtgeving nog vertrouwen – als men weet, met welke propaganda middeltjes de media al werken bij binnenlandse Duitse aangelegenheden?

Wie zich gedegen en steekhoudend wil informeren over het Rusland van Vladimir, Vladimirovitsch Poetin; wie wil meepraten in het actuele conflict, die kan niet heen om de omvangrijke Poetin-biografie van Thomas Fasbender https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/manuscriptum/140665/wladimir-w.-putin.-eine-politische-biographie . Het werk hieraan werd in december 2021 voltooid – wat dat betreft is het direct op de huidige situatie van toepassing.

Dat het bijna 600 bladzijden lange werk spannend als een krimi leest, doet geen afbreuk aan zijn serieuze karakter. De auteur beschrijft in zijn van bronnen vergeven documentatie zo gedifferentieerd als naar mogelijk is – en is in zijn conclusies niettemin verheugend gedecideerd.

Het boek heeft zes hoofdstukken en als zevende een nawoord Het eerste werpt zijn licht op de familiegeschiedenis van De Russische president. Het begint met de grootvader Spiridon Ivanowitsch Poetin, die als zoon ban boeren-lijfeigenen uit het dorp Pominowo, oostelijk van Moskou afkomstig is, kok was van beroep en volgens de legende voor Stalin gekookt heeft.

Vladimir Poetin-zelf, het enige kind van ouders op jaren, groeit op in de achterbuurten van het oude centrum van Leningrad, is een middelmatige scholier en een echte straatvechter. Fasbender somt al zijn vechtpartijen op, de eerste op zijn negende, de laatste op zijn 32ste.

Poetin-zelf heeft vaak verteld, dat hij in zin jeugd een “Hooligan” geweest is. Zijn Judo-trainer wordt een soort tweede vader voor Poetin. Vladimir wint op zijn 24ste de Judokampioenschappen van Leningrad. “Deze man vecht op de allereerste plaats met zijn hoofd”, verklaarde zijn trainer het talent van zijn pupil.

“Al vroeg”, schrijft Fasbender, vergroeit deze harte schaal tot een bolster, dat alle dieptes en oppervlaktes hermetisch omsluit.”

Buiten dit eerste hoofdstuk blijft het “privéleven van Poetin”(samen met zijn,, volgens geruchten, zes buitenechtelijke kinderen) verregaand buiten beschouwing – het is wel te verstaan een p o l i t i e k e biografie.

Het tweede hoofdstuk is gewijd aan de jaren 1985 t/m 1990, toen Poetin in Dresden de KGB van dienst was. Fasbender bewijst dat de neiging van Poetin om met gesloten kaarten te spelen, zich reeds openbaart in talloze anekdotes over zijn jonge jaren.

In de volgende hoofdstukken gaat Fasbender chronologisch verder.

Volgens Fasbender markeert het jaar 2013 achteraf bezien een ommekeer. Daarom heet het laatste hoofdstuk, dat de jaren 2012 t/m 2021 omvat, dan ook “Poetin 2.0”. Het is het langste hoofdstuk en natuurlijk leidt het rechtstreeks naar de Oekraïne-oorlog.

De auteur beschrijft, hoe de IJstijd zich aankondigde en de gletsjers gestadig aangroeiden: Hoe het tot steeds sterkere repressies en restricties kwam. Hoe Godslastering strafbaar werd, hoe buitenlandse organisaties als agenten werden geïnfiltreerd, en hoe de verdere afwending van het westen plaatsvond. In dit decennium verminderde het (eerder gigantische) percentage abortussen in Rusland overigens met een derde! Het ging om een cultuurstrijd, zoals hij te boek staat.

De beelden, die beide kanten van elkaar hebben, verstevigden zich nu tot idee-fixe:

“In het Westen spreekt men over het on-liberale Rusland, revisionistisch, expansief, latent agressief. In Rusland spreekt men over het arrogante Westen: schijnheilig, expansief, latent agressief. Zoals twee ver van elkaar verwijderde vlooteskaders, die als ze besloten hebben tot de slacht, op ramkoers gaan. Plaats en tijd van het treffen zijn ongewis, zeker is slechts, dat het er van komt.”

Fasbender is immers Rusland-expert. Hij heeft er lang genoeg gewoond. Vriend van Poetin is hij zeker niet. Hij is op de allereerste plaats een professionele journalist, objectief zo op de hoogte, taalkundig zo gedegen, als men het thans in deze beroepsgroep nog maar zelden vindt.

Eventueel te bestellen:
Thomas Fasbender: Wladimir W. Poetin. Eine politische Biographie. 565 blz., 30 Euro – hier bestellen: https://antaios.de/buecher-anderer-verlage/manuscriptum/140665/wladimir-w.-putin.-eine-politische-biographie

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/03/thomas-fasbender-wladimir-w-putin-eine-politische-biographie/