“Verkeerslicht”(-coalitie): “Bijna alle Corona-beperkingen verdwijnen”- Deal ten gunste van de vaccinatieplicht?

Door: David Berger.

De “verkeerslicht-coalitie” zou hebben besloten, dat vanaf 19 maart “bijna alle Corona-beperkingen” aflopen. Aldus twittert Martin Hagen, nog altijd lid van het Duitse College van Bestuur van de FDP deze morgen. Of dit gebeurt onder de voorwaarde, dat een meerderheid het eens is geworden over de algemene vaccinatieplicht?

“Het verkeerslicht” is het daarover eens geworden. Onze “tweet van de Dag” van Martin Hagen:

“Het verkeerslicht is het eens geworden: Bijna alle #Corona-beperkingen lopen op 19 Maart af! Alleen in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in het Openbaar Vervoer blijft de mondkapjesplicht bestaan.

Voor scholen kunnen de deelstaten geen mondkapjesplicht meer verordenen. In de gastronomie, handel, cultuur en op elk ander gebied is er een volledige terugkeer naar de normaliteit. In het geval van een dramatische verscherping van de situatie ter plaatse (bv. door nieuwe, gevaarlijker virusvarianten) blijven de deelstaatparlementen handelingsbekwaam.

Het “ideale compromis, om enerzijds voor de burgers en burgeressen zo veel mogelijk normaliteit mogelijk te verkrijgen en anderzijds handelingsbekwaam te zijn, als er metterdaad een concrete gevarensituatie mocht ontstaan.”

https://twitter.com/MartinHagen?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1501468702847512582%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2022%2F03%2F09%2Ffdp-fast-alle-coronaeinschraenkungen-fallen-deal-zugunsten-der-impfpflicht%2F

“Basisbescherming”: Consolidatie van grondrechten-beperkende uitzonderingsregelingen

Hoe verheugend dit nieuws ook mag zijn na twee jaar totalitaire, volslagen onzinnige Corona-maatregelen, moet niettemin worden afgewacht, hoe de hotspot-regeling in praktijk wordt gebracht.

Prof. Homburg beziet juist dit punt kritisch, wanneer hij reageert: “Lauterbach heeft gewonnen: Maatregelen blijven toegestaan bij de oude drogreden “overbelasting” en zelfs bij “nieuwe virusvarianten”. Die komen beslist – maar alleen in Duitsland”. Iets soortgelijks zegt ook de politieke woordvoerder voor de Gezondheidszorg voor de AfD-fractie, Martin Sichert: “wat de regering basisbescherming noemt, is enkel en alleen de consolidatie van de grondrechten-beperkende uitzonderingsregelingen. Uiterlijk sinds Omikron met zijn hoge besmettelijkheidsgraad en lage sterftecijfers is er geen reden meer om de maatregelen nog verder overeind te houden. Het is de hoogste tijd, terug te keren naar Normaal en alle maatregelen te beëindigen.”

Dit voorbehoud toont tevens aan, dat Minister van Justitie Buschmann zich eerder in valse beloftes heeft begeven, toen hij sprak van een “absoluut einde van alle matregelen op 20 maart”.

Deal ten gunste van de vaccinatieplicht?

En het blijft de beslissende vraag: Gaat deze overeenstemming eventueel terug op een compromis resp. deal?

Wordt dit alles mogelijk gemaakt onder de voorwaarde, dat men in meerderheid tot overeenstemming gekomen is wat betreft de vaccinatieplicht? Steeds opnieuw had men immers beide met elkaar in verband gebracht – elke keer weer in de vorm van: Als iedereen maar is gevaccineerd, is een volledige “versoepeling” niet langer een probleem.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/03/09/fdp-fast-alle-coronaeinschraenkungen-fallen-deal-zugunsten-der-impfpflicht/