Hoeveel welvaart is Zelensky ons waard?

Door: Wolfgang Hübner.

Zogenaamd zou een grote meerderheid van de Duitsers bereid zijn tot een onmiddellijk afzien van gas en olie uit Rusland. Onder het propagandistische trommelvuur van de gelijkgeschakelde media kan dit minstens momenteel zelfs het geval zijn. Het valt echter aan te nemen, dat er bij de enquêtes niet werd onderzocht, of de geïnterviewden ook tot dit afzien bereid zouden zijn, als voor hen persoonlijk hieraan aanzienlijke materiële verliezen zouden zin verbonden. Zonder dit toevoegsel zijn de enquêtes evenwel waardeloos, omdat ze in het beste geval slechts een opgewonden-opgefokt stemmingsbeeld weerspiegelen.

Zelfs de groene minister van Economische Zaken Robert Habeck is zich bewust van deze problematiek en waarschuwt voor de onoverzienbare sociale verschuivingen, die zouden volgen vanuit een onmiddellijk afzien van de levering van olie en gas vanuit Rusland. Voor de binnenlandse politiek zou dat namelijk soortgelijke catastrofale gevolgen hebben als voor de buitenlandse- en verdedigingspolitiek een door de NATO afgedwongen luchtruim-verbods-zône boven de Oekraïne. Zonder meer zullen de veelomvattende sancties tegen Rusland geen staat zo in een deerniswekkende positie brengen als de ex- en importnatie Duitsland. Het rijk van Poetin is uiteindelijk niet alleen een grote afzetmarkt voor Duitse producten, maar beschikt over grondstoffen, die Duitsland nodig heeft, maar niet hééft, maar zo voordelig mogelijk moet aankopen.

Het is op geen enkele manier polemisch om de vraag te stellen, hoeveel welstand de Duitsers de solidariteit met het politieke regime van de multimiljonairs Zelensky en Klitsjko in de Oekraïne waard is. Want om solidariteit met de vele miljoenen staatarme bewoners van een door de natuur rijk bedeeld, maar door een kleine bovenlaag en buitenlandse belangen uitgeplunderde Oekraïne gaat het nu juist helemaal niet. Dit te zeggen mag dan niet populair zijn, maar is evenzeer noodzakelijk als het wijzen op het feit dat de sancties verbonden zullen zijn met welvaartsverlies in Duitsland.

Verbonden met de oorlog is dus onvermijdelijk de het sociale vraagstuk: Wie zal iets verliezen en welke gevolgen heeft dat voor het leven, niet in de laatste plaats voor de binnen een kapitalistische economische orde zo fundamenteel belangrijke consumptie? Zoveel is zeker: Het zal het minst degenen schaden, die zeer veel hebben en zij, die niets hebben. Met zekerheid zal het echter hen benadelen, die sociologisch worden geclassificeerd als middenklasse. Dus in het bijzonder hen, die werken en zonder alimentatie van de staat of met een bescheiden pensioen moeten rondkomen. Zij zullen de rekening voor de solidariteit met de Zelensky’s en de Klitsjko’s gepresenteerd krijgen.

Noch in de BILD-krant, noch bij ARD/ZDF zal veel over deze rekening te vernemen zijn.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/03/wieviel-wohlstand-ist-uns-selenskyj-wert/