“Dus”-permanente catastrofe: Lauterbach als profeet van een apocalyptische eindtijdsekte

Door: David Berger.

Alleen het bijna eerzuchtige hangen aan zijn functie kan het echt niet zijn, dat de steeds pathologischer wordende uitspraken van Karl Lauterbach rechtvaardigt. Of er nu sprake is van 200 doden dagelijks, van uitzonderingssituaties, van klimaatcatastrofen of van hongersnoden.

Hier een goede samenvatting van het engagement, dat zijn politiek handelen stimuleert:

(Video (1:09) kon niet worden overgenomen; Lauterbach toont een, hem kenmerkende, pathetische houding tijdens een praatprogramma, waarin hij de meest bizarre besluiten rechtvaardigt – vert.)

Dergelijke nood kent geen gebod. De uitzonderingssituatie maakt alles legitiem: Het doorbreken van de constitutie, het permanente liegen, het om de tuin leiden en de massale zelfmoord door chemische substanties https://www.spiegel.de/panorama/sekten-die-spektakulaersten-massenselbstmorde-a-69598.html. Want ook hij, die gevolg geeft aan de vaccinatieplicht, doet dit uit vrije wil, dus wordt niet gedwongen…

Profeet van een apocalyptische eindtijdsekte

Dit neurotische bezweren van de Apocalyps hangt nauw samen met de destructie-ijver van de Great Reset, die inzet op de ineenstorting van wat tot nu toe heeft bestaan, om vervolgens daarop zijn nieuwe Socialistische Rijk te bouwen.

Wolfgang Sofsky heeft dit in 2010 al treffend gekarakteriseerd https://www.welt.de/welt_print/kultur/literatur/article7045784/Die-Freude-am-Untergang.html: “Dramatisch loopt de termijn op zijn einde, het vertrouwen in de wereld brokkelt af, de plaag loopt op tot een onverdraaglijke kwelling. De geschiedenis stort zich naar het einde. De natuur zendt signalen uit van de nabij zijnde ondergang: Slijkregen, hittegolven, stormvloeden, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen. De eindslacht staat voor de deur, de grote strijd tussen Goed en Kwaad, tussen de Heirscharen van het Licht en de Horden der Duisternis. Hierna opent zich de poort naar het Nieuwe Paradijs. Mythes van de Eindtijd, zoals ze in hoge religies, totalitaire ideologieën, verschillende globale diagnoses, ook in populaire films of computerspellen worden overgeleverd, volgen steeds hetzelfde patroon: Verscherping van de crisis, beslissing, verlossing. De mythische Eindtijd heeft een doel. Na de catastrofe wordt alles goed.”

“Laat ons eten, drinken, hoereren, want morgen zijn wij dood”

“Onverdraaglijke kwelling”: Wat geeft deze stemming beter weer dan het gezicht en de mimiek van Lauterbach? Slechts aan de aardse verlossing kan niemand momenteel met goed fatsoen zo absoluut geloven. Hier blijft slechts de hoop op het eindstadium van dergelijke apocalyptische maatschappelijke toestanden, als het devies luidt: “Laat ons eten, drinken, hoereren, want morgen zijn wij dood.” Maar ook dat zou ons zwaar kunnen vallen wanneer onze regering er verder naar toewerkt, dat wij allemaal spoedig hongerig en kou lijdend in het duister het Einde van onze dagen tegemoetzien.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/03/18/dauerkatastrophe-lauterbach-als-prophet-einer-apokalyptischen-endzeitsekte/