Minister van Binnenlandse Zaken Faeser als hulpje van Poetin

Door David Berger/Vera Lengsfeld.

De publicist Sergej Lochthofen zei onlangs, dat het de strategie van Poetin is, om Oekraïense grote steden te bombarderen, teneinde een enorme vluchtelingengolf op gang te brengen, die Europa dient te destabiliseren. Als hij gelijk heeft, zou men minister van Binnenlandse Zaken Faeser kunnen beschouwen als hulpje van Poetin, want haar instructie, om aan de grenzen ook zichtbare niet-Oekraïners door te laten verscherpt de toestand aanzienlijk en verhoogt het gevaar voor destabilisatie. Een gastbijdrage van Vera Lengsfeld

Een paar dagen geleden heb ik in een artikel in verband met de verkrachting van een Oekraïens meisje er op gewezen, dat er reeds sprake is van het lastigvallen van vrouwelijke Oekraïners bij de aankomst op het station en in de nood-onderkomens. Onmiddellijk werd ik er door desbetreffende anoniemen, die hun leven verkwisten met scheldpartijen op Internet, ervan beschuldigd, dat ik vanwege één individueel geval haat en ophitsing zou aanscherpen.

Intussen hebben de individuele gevallen zich dermate opgehoopt, dat minister van Binnenlandse Zaken Faeser zich gedwongen zag, te reageren. Nu dienen onder zwaar politie-escorte, in uniform en in ‘burger’, de Oekraïense vrouwen te worden beschermd tegen mensenhandelaren en seksuele delinquenten.

“Iedereen, die probeert, de noodsituatie van de vluchtelingen uit te buiten, dient zich te realiseren: Op dergelijke daden reageren wij met alle hardheid van de wet”, zei de SPD-politica tegen de “Bild am Sonntag”.

Hoe ziet de “Hardheid van de Wet” er uit?

Het is maar de vraag, hoe de Hardheid Van De Wet er in deze gevallen uitziet. Uitzetting? Zelfs als deze in praktijk zou worden gebracht, is het een wassen neus, want de minister van Binnenlandse Zaken heeft immers haar instructies gegeven, dat er aan de grens niet mag worden gecontroleerd. Elke uitgezette persoon kan onmiddellijk terugkomen.

Er zouden reeds meer dan 200.000 oorlogsvluchtelingen bij ons zijn binnengekomen, maar dat is volgens officiële gegevens slechts het topje van de ijsberg. Met het oog op deze vluchtelingenstroom is de passiviteit van de Bondsrepubliek een schandaal.

Na meer dan drie weken is er geen sprake van een ministerieel-overkoepelende crisisstaf in de Kanselarij. De dringend benodigde coördinatie, waarbij alle draden samenlopen, onder welke ook het op elkaar afstemmen van de deelstaten, vindt niet plaats. Derhalve heeft Katrin Göring-Eckardt van de Groenen nu verzocht, de deelstaatkundige structuren snel op te starten en te zorgen voor de betere verdeling.

Disaster van het Ahrdal herhaalt zich.

Het disaster van het Ahrdal, waarbij de deelstaatkundige structuren ook pas werden “opgestart”, nadat er doden waren gevallen, herhaalt zich. Dit falen blijft zonder gevolg, want Justitie, die immers haar instructies ontvangt van de politici, ziet geen aanleiding op te treden tegen de verantwoordelijke politici, te weten: de minister-presidente, de minister van Binnenlandse Zaken en de minister van Milieu.

De Rijkspolitie moest wekenlang waarschuwen,, eer er maatregelen werden getroffen tegen het lastigvallen van mensen, die bij ons bescherming zoeken. Dit strekt de minister van Binnenlandse Zaken tot eeuwige schande. Het is een blamage voor Duitsland, omdat

oorlogsvluchtelingen hier worden beschouwd als een gemakkelijke prooi. De daders ageerden vanaf het begin heel openlijk. Ze werden beschermd door politiek-correcte denk- spreek- en handelingsverboden. De daders hoeven de Hardheid Van De Wet niet te vrezen, want ze weten, dat hij voor hen dons-zacht is. De Rijkspolitie wordt van racisme beschuldigd, als ze doorpakken.

Minister van Binnenlandse Zaken Faeser als hulpje van Poetin

De publicist Sergej Lochthofen zei in een interview met MDR-Kultur, dat het de strategie van Poetin is, om Oekraïense grote steden te bombarderen, teneinde een enorme vluchtelingengolf te ontketenen, die Europa dient te destabiliseren.

Als hij gelijk heeft – en daarvoor spreekt het een en ander – zou men minister van Binnenlandse Zaken Faeser kunnen beschouwen als het hulpje van Poetin, want haar instructie om aan de grenzen ook zichtbare niet-Oekraïners door te laten, verscherpt de toestand aanzienlijk en verhoogt het gevaar voor destabilisatie.

Een land, dat zo’n regering heeft, heeft geen vijanden meer nodig.

Door: Vera Lengsfeld.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/03/22/innenministerin-faeser-als-gehilfin-putins/