James Mawdsley: Een priester tegen de Corona-dictatuur

Door: David Berger.

Hij had reeds vele jaren geleden in Burma vanwege zijn overtuigingen gevangenis en foltering doorstaan, thans stuurden zijn kerkelijke meerderen hem in ballingschap. Zijn overtreding: hij had zich uitgesproken tegen het onderwerpen van het katholicisme aan de Corona-dictatuur.

Ongeveer een jaar geleden berichtten wij https://philosophia-perennis.com/2021/05/30/koelner-priester-ohne-maske-droht-die-hoelle/, dat een van de laatste oases in Keulen (Maria Hilf, in stand gehouden door de Petrusbroederschap), waar men op zondag op een waardige wijze de mis kon bezoeken, zonder “hygiënische mondmaskers” te moeten dragen, werd vernietigd.

De verantwoordelijke priester, P. James Mawdsley https://en.wikipedia.org/wiki/James_Mawdsley, die niet stond op mondkapjesplicht en die zich in zijn preken kritisch had uitgelaten over de nieuwe Corona-vervangende religie en impliciet over de gedwongen vaccinatie, werd met onmiddellijke ingang af-geserveerd door de overste van zijn orde. En dit, hoewel zijn missen een stortvloed aan toehoorders aantrokken en hij bij de gelovigen in het hoogste aanzien stond.

Gevangenis en marteling

Waarheen de hoog-intelligente, vrome en dappere geestelijke, die reeds vele jaren geleden in Burma vanwege zijn overtuigingen gevangenis en marteling doorstond, precies gebleven was, kon tot nu toe niet worden achterhaald.

Nu heeft hij weer het woord genomen in een interview vanuit Oostenrijk. In zijn interview met het St. Boniface Institute spreekt Pater James Mawdsley over de crisis in de kerk en over hoe wij als gelovige leken het recht hebben, om het uit te schreeuwen, als de hiërarchie haar plicht niet op de juiste manier vervult. Bijvoorbeeld aangaande de Corona-dictaturen in hun vaccinatiewaanzin.


Hier de link naar het telegram-kanaal van het Bonifatius-instituut, dat ten aanzien van de tragische verwikkeling van een groot deel van de katholieke Clerus in de Corona-waanzin waardevol voorlichtingswerk levert: https://t.me/SaintBonifaceInstitute

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/04/01/james-mawdsley-ein-priester-gegen-die-corona-diktatur/