Het bloedbad van Boetsja

Door: Wolfgang Hübner.

Kennelijk is het in de Oekraïens stad Boetsja gekomen tot een afgrijselijk bloedbad onder burgers. In de Duitse media en bij politici heerst duidelijk geen twijfel over wie er verantwoordelijk is voor deze massale misdaad: De tussentijdse Russische bezetters van de stad, die na hun aftocht aldaar vele lijken hebben achtergelaten. Zowel media als politiek hier te lande nemen aldus de Oekraïense voorstelling van de verschrikkelijke gebeurtenis over.

Rusland bestrijdt energiek elke verantwoordelijkheid voor het doden van burgers en beschuldigt de Oekraïense kant van het ensceneren van zoiets cynisch als een moorddadig propagandamisdrijf ter beïnvloeding van het buitenland tegen Rusland. Beide versies dienen onafhankelijk te worden onderzocht. Vanuit Duits oogpunt is er geen aanleiding en geen reden, om zich zonder dit onderzoek noch achter de Oekraïense, noch achter de Russische versie te scharen. Als dit desondanks gebeurt is dat alleen te verklaren met journalistiek absoluut falen of met politieke berekening.

Het misdrijf van Boetsja zou bij God niet het eerste oorlogsmisdrijf in de geschiedenis zijn,, wiens achtergronden en verantwoordelijkheden achteraf niet blijken te zijn, wat zij in werkelijkheid waren. Wordt de Oekraïense versie bewezen,, dan heeft de Russische kant haar blazoen besmeurd met een misdaad, die elke rechtvaardiging van de oorlogszuchtige interventie in de Oekraïne onherstelbaar beschadigt. Wordt de Russische versie bevestigd, dan heeft de Oekraïense kant zich schuldig gemaakt aan een waarachtig diabolisch misdrijf.

Wie geen interesse toont in een onafhankelijke opheldering heeft geen goede motieven, maar hecht belang aan het instrumentaliseren van het bloedbad met onafzienbare gevolgen.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/04/das-massaker-von-butscha/