Vaccinatieplicht voor 50-plussers is ouderen-discriminatie

Door: Wolfgang Hübner ( 50-plusser).

Het is echt niet eenvoudig, om nog het overzicht te houden over de verwarrende politieke pogingen, om een vaccinatieplicht van welke aard dan ook wettelijk te verankeren. Tenslotte roepen de motieven van minister Karl Lauterbach nog de minste raadsels op: De man wil beslist vele miljoenen doses vaccinatiestof die op kosten van de belastingbetaler werden aangeschaft, onder de mensen brengen – onverschillig hoe, en tevens zonder zorgen, of dit de gezondheid dient, dan wel schaadt.

Nu het in de huidige situatie wat twijfelachtig lijkt dat in het parlement een meerderheid wordt bereikt voor de invoering van een algemene vaccinatieplicht vanaf 18 jaar en deze beslissing daarom mocht worden uitgesteld tot de herfst, moet als “compromis” een vaccinatieplicht worden ingevoerd voor Duitsers vanaf 50 jaar. Als dat lukt, is er voor de algemene vaccinatieplicht een belangrijke hindernis uit de weg geruimd. Niemand die er aan twijfelt, dat die vervolgens binnen enkele maanden zal volgen. En de hoop te vestigen op een vernietiging voor het Constitutioneel Hof, kan zich besparen met het oog op diens samenstelling.

Daarom is het absoluut noodzakelijk, om deze tactische uitwijkmanoeuvre met de vaccinatieplicht voor 50-plussers te bestrijden en het te benoemen als dat, wat het is: Een nagenoeg provocerend geval van ouderen-discriminatie! In een staat, waarin een nog nauwelijks te overzien aantal bevolkingsgroepen zich gediscrimineerd voelt en daarnaast in de regel zeker kan zijn van de warmste ondersteuning van de kant van de media en van de politiek, is de geplande discriminatie van zo’n grote bevolkingsgroep uiterst netelig en feitelijk niet te onderbouwen.

Want waarom moeten uitgerekend diegenen, die op grond van leeftijd en levenservaring over een veel hogere competentie beschikken om te beslissen over vaccineren of niet vaccineren dan 20-jarigen, met dwang van staatswege worden bedreigd? Veel eerder moet juist aan volwassen mensen in deze leeftijdsgroepen worden toevertrouwd, en moeten zij worden gestimuleerd, het vaccinatie-vraagstuk met zelfbeschikking te beantwoorden.

Een staat, die dat niet doet, ontpopt zich als autoritaire staat. En bovendien als een staat, voor wie het gewin van Pfizer/Biontech belangrijker is, dan de menselijke waardigheid van elk van zijn oudere burgers,, die de risico’s van onvoldoende veilige en werkzame vaccinatiestoffen schuwen.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/04/impfpflicht-fuer-ueber-50-jaehrige-ist-altersdiskriminierung/