Inflatie en sancties vergiftigen Duitsland

Door: Wolfgang Hübner.

Er zijn zeer verschillende methodes om een mens te doden. En er zijn ook zeer verschillende mogelijkheden om een land te ruïneren of geheel te vernietigen. Duitsland staat zienderogen op het punt, zichzelf te vergiftigen. Hoe kan datgene, wat momenteel gebeurt, anders worden beoordeeld?

De gehele politieke klasse, tezamen met de economische “elites”, kijkt hulpeloos t0e, hoe de Red-de-Euro-politiek van de EZB de zelf-veroorzaakte inflatie-koers niet langer onder controle heeft. Eerder worden zowel in het dagelijkse- als in het wekelijkse ritme lonen, salarissen, spaargelden pensioenen steeds minder waard, gaat de koopkracht verloren.

Robert Habeck heeft met zijn conclusie: “Wij zullen armer worden” https://www.fr.de/meinung/kolumnen/ein-einziger-satz-91456992.html gedeeltelijk de waarheid verkondigd. Onwaar is er eigenlijk aan, dat de rijken en welvarenden zoals Habeck en anderen hierbij geen of geen buitengewone schade leiden, vele miljoenen Duitsers evenwel des te meer.

Het is Habecks oorlogszuchtige partij van de tegenstanders van de militaire dienst, die het meest luidkeels de voor Duitsland verwoestende sancties tegen Rusland eist. Wanneer het aan de Groenen, maar ook aan meer dan genoeg Christendemocraten en zelfs aan rechts-conservatieve kringen zou liggen, dan zou het industriële hart van de EU met een invoerstop van gas vanuit Rusland allang geleden hebben aan een infarct, dat het hele land, van Flensburg tot Konstanz in de misère zou storten. Dit gevaar is op geen enkele manier geweken, want als de NATO, waartoe Duitsland zoals algemeen bekend, behoort, thans geheel openlijk dodelijke offensief-wapens de Oekraïne binnenloodst, heeft Moskou nog steeds de mogelijkheid aan de economische noodrem te trekken.

Voor geen enkele staat in Europa hebben de economische en financiële sancties tegen Rusland zoveel gevolgen als voor Duitsland Voor de industrie en de bevolking van het economisch meest potente land op het continent is voordelige en goed verkrijgbare energie de basis voor alle (hoogst ongelijk verdeelde) welstand. Wie vanwege de Oekraïne-oorlog het afzien ban Russische energie en grondstoffen bepleit, moet er eerlijk bij zeggen, dat dan een verarming op grote schaal van sociale klassen in Duitsland niet te vermijden valt. En wie een agressieve politiek tegeen de atoommacht Rusland bespreekbaar maakt, zou eerlijkheidshalve het daarmee verbonden existentiële gevaar voor het bestaan van ons land niet moeten verzwijgen.

Ik lees juist vandaag in de krant over een oproep tot hulp van de voedselbanken in Hessen https://www.faz.net/aktuell/rhein-main/tafeln-in-hessen-zu-wenige-spenden-zu-viele-kunden-17937643.html, een van de meest welvarende deelstaten. Er zijn namelijk steeds meer nooddruftige mensen, die zich moeten laten voorzien door de voedselbanken. Maar die strijken steeds minder giften voor levensmiddelen op, bovendien zijn de helpers totaal overvraagd. Dit bericht staat overigens in een krant, die elke dag buitengewoon krachtig de oorlogstrommel tegen Rusland voert.

De mensen, die naar de uitdeelplaatsen van de voedselbanken stromen, hebben in Duitsland geen noemenswaardige politieke lobby. Maar intussen hebben ook diegenen, die na het bezoek aan tankstations en supermarkten moeten constateren, met hun inkomen spoedig niet meer te kunnen uitkomen, er geen meer.

Wanneer zullen ze inzien, dat dit zo mooie en vlijtige land zich bijna zelf zo gevaarlijk, ja misschien onherstelbaar vergiftigt? Voor de Euro, voor de Oekraïne, voor de NATO?

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/04/inflation-und-sanktionen-vergiften-deutschland/