Mislukte vaccinatieplicht-fanatici hopen, dat in de herfst de tijd voor hun wraak daar is

Door: David Berger.

“Wij gaan door”- twitterde Karl Lauterbach gisteren vanuit het parlement met een verbeten gezicht. Of hij daarvoor nog de kans krijgt, of dat zijn potentiële, nog meer nauwgezette opvolger Janosch Dahmen vervolgens de goeroe van de totalitaire Corona-sekte wordt, speelt geen rol: Ze hopen,, dat met de verkoudheidsgolf in de herfst hun tijd van wraak voor de parlementsbeslissing van gisteren komt.

“Veelzeggend tot dreigend”- zo moeten gisteren “de unaniem knorrige en misleidende reacties van een in zijn narcisme gekrenkt mainstream-journaille, dat de vruchten van haar propaganda-bemoeienissen pro vaccinatiedwang om zeep gebracht ziet – en dat de afvoer uit het parlement daarvan stijfkoppig betitelt als slechts een “voorlopig” votum https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/impfpflicht-corona-bundestag-101.html. Daar zou heel goed iets in kunnen zitten: Want reeds nu valt te voorzien,, dat de vaccinatieplicht-beweging zich zal hergroeperen – en nu al haar hoop richt op de komende herfst en winter.”- aldus het blog “Ansage” https://ansage.org/scheitern-der-impfpflicht-die-rache-folgt-im-herbst/ gisteren.

Dreigen met een apocalyptische besmettingsgebeurtenis

In BILD zegt Karl Lauterbach: “Om in de herfst onnodige slachtoffers te vermijden, zullen wij blijven proberen, tot aan de herfst een vaccinatieplicht tot stand te brengen.” Hoe men thans een beslissing ook beoordeelt: Lauterbach is als minister niet langer te handhaven & een belasting voor de Duitse regering. (Tim Röhn)

Je kunt er gif op innemen, “dat de volgende jaarlijkse doodnormale verkoudheidsgolf in de herfst nu nog in veel en veel sterkere mate zal worden uitgebuit, als dit zelfs in het beste geval van het huidige wetsontwerp betreffende een vaccinatieplicht vanaf 60 jaar het geval zou zijn geweest, teneinde een apocalyptische besmettingsgebeurtenis te schilderen. En hieraan, zo zal men ons wijsmaken, zijn alleen de ongevaccineerden schuldig, en dan vooral diegenen, die de reddende vaccinatieplicht op de gedenkwaardige 7de april zouden hebben “verhinderd.”

Dat de Corona-goeroes en vaccinatie-fanatici vervolgens naar brute maatregelen zullen grijpen, teneinde ook de laatste Duitse burgers de “schade” duidelijk te maken, die de vrijwilligheid van vaccinatie heeft aangericht, valt reeds te voorzien. Ze zullen opnieuw proberen, om ons met sadistisch-willekeurige maatregelen zoals de mondkapjesplicht, beperkingen van contacten, lockdowns met of zonder nachtelijk uitgaansverbod te kwellen:

“Al datgene, wat – volgens de idioterie van de voorstander van een vaccinatieplicht – niet meer zou hebben gehoeven, als de vaccinatiequote maar een paar procent hoger had geleden. Dat de besmettingsdynamiek in tegendeel eerder een toenemende vaccinatiequote correleert en de incidenties omgekeerd in landen met een duidelijk lagere vaccinatiequote, maar daarentegen met meer vrijheden dan in Duitsland, op slechts een fractie liggen: Tot die verstarde koppen valt niet door te dringen.” (https://ansage.org/scheitern-der-impfpflicht-die-rache-folgt-im-herbst/)

Hopen op het uur van de wraak

“Het lijkt… niet uitgesloten, dat het idee nog een comeback beleeft, als de golven van actuele partij-politieke uiteenzetting zijn gaan liggen en toenemende besmettingscijfers in de herfst de volgende angstgolf vanuit de media door het land doen woeden. (Sandro Serafin, JF)”

Uiterlijk dan zal het Grote Uur van degenen, voor wie de vrijheidsrechten van de burgers en daarmee de democratische constitutie van ons land slechts hinderlijke ballast zijn voor hun almachtsfantasieën, opnieuw een poging doen om tot de aanval over te gaan. Want ze hebben geleerd, dat “het gevestigde partijenkartel over het algemeen gewillig zou zijn geweest, om tot de groots opgezette aanslag op de fysieke zelfbeschikking te besluiten; ze zouden het alleen maar niet eens kunnen worden over de gemeenschappelijke versie.”

Dit betekent, dat ons engagement voor vrede, vrijheid en zelfbeschikking thans niet mag indutten. De politici, die voor een vaccinatieplicht hebben gestemd, in welke vorm dan ook, moeten openlijk worden genoemd (https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2022/04/Namentliche-Abstimmung-Liste-7-4-22.pdf). Ze mogen er niet ongeschonden vanaf komen.

De reeds ingevoerde facilitair gerelateerde vaccinatieplicht dient eveneens te vervallen. Dat zijn wij onze medestrijders tegen een algemene vaccinatieplicht verschuldigd. En een dergelijke stap terug zou – evenals het allang overtijd zijnde aftreden van Lauterbach – een belangrijk signaal zijn aan de vaccinatie-fanatici: Jullie krijgen ons niet te pakken!

In plaats van oorlog tegen Rusland, een strijd tegen diegenen, die ons volk willen knechten!

En nog zomaar een idee: Alle agressieve oorlogsvoerders, die nu onder het motto “Vivere militare est” van de Allgäu tot Lübeck en vanuit hun sofa oorlog voeren tegen Rusland, zouden nu kunnen laten zien, dat ze werkelijk dapper zijn en bereid zijn, een reële strijd te voeren voor de mensenrechten en tegen de oorlog tegen de eigen bevolking resp. een dreigende Corona-dictatuur.

En wel door zich te engageren tegen een hernieuwde aanval op onze vrijheidsrechten, vooral op het recht op fysieke integriteit, en voor onze constitutie. Uiteraard zou dat niet moeten plaatsvinden in neurotische fantasieën en dromen over “zware wapens” en onteigeningen, maar – zoals gebruikelijk is bij de ‘wandelaars, Dwarsdenkers en de verstandige politici in het parlement – volgens de rechtsstaat en met vreedzame middelen moeten geschieden.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/04/08/gescheiterte-impfpflicht-fanatiker-hoffen-dass-im-herbst-die-zeit-ihrer-rache-kommt/