VN-verslaggever stelt Duits politiegeweld tegen ‘Dwarsdenkers’ aan de kaak

Door: Manfred Rouhs

Talloze demonstraties van Duitse politieke ‘Dwarsdenkers’ tegen de Corona-maatregelen van de Duitse regering en de deelstaatregeringen hebben reacties teweeggebracht, die als resultaat hebben, dat de zonder meer al dramatisch voortgeschreden tweedeling in de samenleving zich dramatisch heeft verdiept. Hiertoe behoorden politiemaatregelen, die vele brave burgers niet voor mogelijk zouden hebben gehouden, wanneer ze ze niet zelf zouden hebben moeten meebeleven.

De in 1970 geboren jurist Nils Melzer doceert Humanitair Recht aan de University of Glasgow en aan de Academie voor Humanitair Volkerenrecht en Mensenrechten in Genève. Hij werd in 2016 door de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties benoemd tot Buitengewoon verslaggever over Foltering. Tot 31 Maart 2022 nam hij klachten in ontvangst vanuit de bevolking over vergrijpen tegen het verbod op mishandeling en foltering van de UNO-Charta – niet nadrukkelijk, maar over het algemeen ook uit Duitsland.

Na een Dwarsdenkers-demo in Berlijn in Augustus 2021 zag Melzer goede redenen, om de Duitse regering te verzoeken om een stellingname over berichtten, volgens welke deelnemers aan de manifestatie door de politie zouden zijn mishandeld. Achter de betaalmuur van de “Welt” https://www.welt.de/politik/deutschland/plus238239153/Polizeigewalt-auf-Corona-Demos-Andernfalls-ist-man-bloss-eine-Schoenwetter-Demokratie.html zet de Zwitserse jurist hierover uiteen:

“Zoals in vele moderne democratieën is het in Duitsland weliswaar geaccepteerd, dat foltering en mishandeling niet zijn toegestaan – maar het geweld door de politie is een blinde vlek, in het bijzonder bij arrestaties of bij demonstraties. De aanwijzingen, die ik heb gekregen, toonden een zorgwekkende trend. Talloze beelden toonden politieagenten, die ondubbelzinnig excessief geweld inzetten, terwijl de aanwezige ambtenaren eenvoudigweg toekeken of zelfs meededen. Dat is een duidelijke aanwijzing, dat het niet gaat om individuele delicten, maar reeds om een tolerantie-cultuur jegens politiegeweld.”

Deze cultuur lijkt in Duitsland vanuit politiek belang steeds dan buitengewoon sterk geprononceerd te zijn, als van politieagenten door hun hoogste meerderen, de ministers van Binnenlandse Zaken, wordt verwacht, de gesettelde bedreven politiek te beschermen tegen officieus ongewenste meningsuitingen. Hierbij speelt kennelijk slechts een ondergeschikte rol, of dergelijke meningen vreedzaam dan wel gewelddadig tot uiting komen.

Melzer schildert, hoe het er in 2021 in Duitsland aan toeging:

“In één situatie werd bij een vreedzame politiecontrole een vrouw verhinderd, met haar man mee te lopen, die een politieman de kofferruimte van zijn auto liet zien. Toen zij zich hierover verbaal opwond, kwam het van de kant van de agent tot een bijna groteske escalatie,, waarbij de vrouw zonder reden in een pijnlijke houdgreep werd gedwongen en haar echtgenoot en een bekende, die haar terecht te hulp wilden snellen, bruut tegen de grond werden gewerkt. Er waren zeven agenten aanwezig, het ging over een zich volledig onder controle bevindende situatie, in welke geen enkele deelnemer ook maar het geringste gevaar vertoonde, dat deze inzet van geweld zou hebben gerechtvaardigd. (…)

In een ander geval ging het om een man, die in aanwezigheid van een groep agenten op een plek vreedzaam voorlas uit de Grondwet en hierna in alle rust met de fiets wilde wegrijden. Zonder elke waarschuwing vooraf kwam hem een agent achterna gerend, sloeg zijn arm om zijn nek en werkte hem bruut tegen de grond. Tegenover mij verklaarde de Duitse regering deze aanwending van geweld voor gerechtvaardigd, aangezien de man met zijn toespraak andere demonstraties zou hebben kunnen provoceren.”

Deze logica is steekhoudend: Wie voorleest uit de Grondwet, zou anderen kunnen provoceren. Dus komt het er op aan, hem preventief neer te slaan.

Zelfinzicht zullen we bij de politieke klasse waarschijnlijk niet mogen verwachten. In plaats daarvan schelden we op de verhoudingen in Rusland en China.

Een “Bild”-video van 21 augustus 2021 https://www.youtube.com/watch?v=2SUl30ENzVw laat beelden zien van die betreffende Berlijnse demonstratie, die nu een staartje heeft bij de mensenrechten-instituties van de Verenigde Naties. Ondanks het vergoelijkende karakter van de verslaggeving is de agressieve basistendentie van het gedrag van vele ingezette agenten onloochenbaar.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/04/un-berichterstatter-prangert-deutsche-polizeigewalt-gegen-querdenker-an/