Het dilemma van kanselier Scholz

Door: Wolfgang Hübner.

Men kan met een gerust hart aannemen, dat bondskanselier Olaf Scholz met zijn uitlating, dat hij er alles aan doet om een atoomoorlog te verhinderen, versluierde kritiek heeft uitgeoefend op al degenen, die een dergelijke apocalypse kennelijk niet schuwen. Moskou kan Scholz daarmee bijna niet hebben bedoeld, want daar heeft de kanselier geen invloed op. Veel eerder zal hij dergelijke machtsconcentraties in Washington, Brussel en ook in Duitsland https://www.pi-news.net/2022/04/die-neuen-antideutschen/ voor ogen hebben, die er op de allereerste plaats naar streven, Rusland politiek, economisch en militair op de knieën te dwingen en hierbij elk risico, ook het gevaarlijkste, op de koop toe nemen.

Zonder twijfel weet Scholz heel precies, welke gevolgen een totale confrontatie met Rusland voor Duitsland heeft en nog kan hebben Politiek en economisch zijn ze reeds merkbaar, militair zouden ze catastrofaal zijn. Daarom twijfelt Scholz zichtbaar, om in te stemmen met het brede koor van Duitse fronthelden-vanuit-hun-luie stoel https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/im-exklusiven-bams-interview-merz-greift-kanzler-scholz-scharf-an-79858730.bild.html in het parlement en met met de redacties van de media, om Kiev onvoorwaardelijk van het zwaarste oorlogstuig te voorzien En hij doet dit ook niet alleen zonder meer, omdat de Duitse krijgsmacht on de verhouding bijna niets te bieden heeft.

Maar Scholz maakt zich tegenover zijn oorlogszuchtige critici en tegenstaanders zeer omstreden, aangezien hij niet vrijmoedig over zijn zorgen kan praten. Want op het moment, waarop hij e agressieve manier van oen van de regering-Biden in Washington, de EU-leiding en de NATO-top in het Oekraïne-conflict openlijk zou aansnijden, zou hij in even eclatante tegenspraak t. o. v. de machten, die werkelijk over het lot van Duitsland en de Duitsers beslissen, verzeild raken. Dat zou niet alleen het einde van de Berlijnse coalitie betekenen, maar ook het einde van de politicus Scholz.

Zoals elke kanselier voor hem weet hij, dat hij kanselier is van een soeverein land. Maar pijnlijker dan de meesten van zijn voorgangers moet hij thans slikken, dat hij, om in functie te mogen blijven, zich aan machtiger belangen dient te onderwerpen. Hij kan dat met enige tegenzin doen, de aanwijzingen daarvoor zijn aanwezig. Maar Scholz heeft niet de allure en de bereidheid, om openlijk de confrontatie aan te gaan met de krachten, die voor de toekomst van Duitsland, ja voor zijn hele bestaan geen risico schuwen. Derhalve moet hij thans verdragen, de goedkope zondebok van de transatlantische kliek in politiek en media te zijn. Medelijden hoeft men daarom echter niet met hem te hebben: Hij wilde immers zelf kanselier worden.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/04/das-dilemma-von-kanzler-scholz/