Macron blijft, net als de problemen van Frankrijk

Door: Wolfgang Hübner.

Emmanuel Macron heeft het nog weer eens gered, hij blijft president van Frankrijk. Volgens de eerste analyses heeft hij zijn hernieuwde, maar wezenlijk krappere succes op Marine le Pen te danken aan de kiezers in de steden en aan de gepensioneerden. Ruwweg gezegd dus aan die Fransen, die het materieel nog steeds beter gaat en aan hen, die eerder dan elke andere leeftijdsgroep politieke risico’s uit de weg gaan.

In feite dus een constellatie,, die in alle EU-staten heerst en daarmee beslissend is voor verkiezingen. Er zijn wezenlijk grotere schokken dan tot nog toe voor nodig om bij verkiezingen in parlementaire democratieën andere meerderheden en alternatieve regeringen voort te brengen.

Of dit als gevolg van inflatie en van de verschuivingen als gevolg van de Oekraïne-oorlog in de toekomst het geval zal zijn, moeten we afwachten. Bij de presidentsverkiezingen in Frankrijk waren tenminste de prijsstijgingen al een factor, waarvan le Pen gebruik gemaakt kan hebben. Macron heeft met avontuurlijke schuldenpolitiek weliswaar de politieke schade voor hemzelf beperkt. Maar dat is geen recept in het oneindige voor de toekomst. Evenwel zal hij alles proberen om de financiële bronnen in de EU wederom krachtig af te tappen. Het demonstratieve Europa-enthousiasme van Macron draagt hierin namelijk haar materiële kern. In hoeverre Duitsland hieraan meedoet en in de toekomst überhaupt nog kán meedoen, is echter de vraag.

Op binnenlands politiek gebied is er door de herkiezing van Macron überhaupt niets beslist, integendeel: Tegenover hem vindt hij evenzeer een sterker rechts-nationalistisch blok, bestaande uit aanhangers van le Pen en Éric Zemmour, als anderzijds aanzienlijke extreem-links-nationalistische krachten rondom Jean-Luc Mélenchon, wiens militante gevolg meteen op de verkiezingsavond in meerdere steden de straat opgegaan is.

En uiteraard is er niets veranderd aan de islamitische provocatie in vele steden en districten van Frankrijk. Marine le Pen moge bedroefd zijn, dat ze het opnieuw niet heeft gered,. In de komende jaren zou kunnen blijken dat ze nog blij kan zijn, te zien, hoe Macron aan alle verder aangescherpte problemen is blootgesteld, die hij in zijn eerste ambtsperiode niet toereikend heeft opgelost.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/04/macron-bleibt-frankreichs-probleme-auch/