Wapenleveranties zullen de Westelijke Oekraïne vernietigen

Door: Wolfgang Hübner.

De oorlog in de Oekraïne escaleert steeds verder. De actuele waarschuwing van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov voor een mogelijke Derde Wereldoorlog https://www.tagesschau.de/ausland/asien/lawrow-warnung-weltkrieg-101.html is geen bluf of bangmakerij, maar gerechtvaardigd en alarmerend. En Duitsland staat te trappelen om met de levering van zware dodelijke wapens partij te worden in de oorlog tegen de atoommacht Rusland. Dat is een groot risico voor ons land en volk. Politici en media, die deze ontwikkeling stimuleren en haar blijkbaar zonder consideratie met de mogelijke catastrofale gevolgen bedrijven, handelen tegen de meest fundamentele belangen van Duitsland in.

Ze handelen ook volledig onverantwoordelijk met betrekking tot de mensen in de tot dusverre nog ver van de oorlog, zij het niet geheel verschoond gebleven Westelijke Oekraïne. Want bijna elke wapenleverantie van het Westen dient te geschieden via dit deel van de Oekraïne. Het Russische leger zal en moet daarom reageren, aangezien zij overal aanvalt, daar, waar zij wapentransporten vaststelt of vermoedt Deze aanvallen vinden plaats met de luchtmacht en met raketten. Hierbij zullen onherroepelijk burgers, burgerlijke instellingen en de hele infrastructuur in steeds grotere mate in het ongeluk worden meegesleept.

Hierover kan men klagen of het ook aanklagen. Maar dergelijke aanvallen zijn het logische gevolg van het escalerende verloop van de oorlog. Rusland kan niet toezien, hoe in grote hoeveelheden aan oorlogsmateriaal aan de Oekraïne wordt geleverd, dat voor de eigen strijdkrachten een dodelijke uitwerking kan, en immers ook zal hebben.

Het wordt steeds duidelijker, dat de door de VS gedomineerde NATO in de Oekraïne een vertegenwoordigende oorlog tegen Rusland wil voeren. De grootste offers daarvoor moeten op de eerste plaats de mensen in de Oekraïne brengen. Zij raken steeds onbarmhartiger beklemd tussen de eigen, de Russische en de door het Westen geleverde oorlogsmachinerie. Wie dat niet wil erkennen, verloochent de feiten.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/04/waffenlieferungen-werden-die-westukraine-zerstoeren/