Een catastrofale stemming in het Duitse Parlement

Door: Wolfgang Hübner.

Het Duitse parlement heeft donderdag bij hoofdelijke stemming https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=771 over de feitelijke deelname van Duitsland aan de oorlog in de Oekraïne – met 586 ja- en 100 nee-stemmen, zowel als zeven onthoudingen en 43 blanco stemmen. Dat is niets minder dan een politieke catastrofe in dubbel opzicht.: Ten eerste is het de democratische legitimatie voor het verschrikkelijke risico om verwikkeld te raken in een escalerende oorlog tussen de atoommachten Rusland en de VS, die thans wordt uitgevochten in- en over het hoofd van de Oekraïne.

Wie ‘ja’ heeft gestemd, heeft ook de verantwoording voor alle hieruit voortkomende gevolgen op zich genomen, de voor Duitsland extreem zelfbeschadigende sancties tegen Rusland inbegrepen. Aan de andere kant komt dit stemmingsresultaat niet nadrukkelijk overeen met de wil en de angst van grote delen van de Duitse bevolking voor de reeds merkbare consequenties van de oorlog. Ergo kan deze stemming worden beschouwd als feitelijke putsch tegen de fundamentele belangen van de mensen in Duitsland.

Het is een ongehoorde schande voor de twee zogenaamd militair-kritische partijen in het parlement, SPD en Groenen, dat er vanuit hun gelederen geen enkele nee-stem klonk. Zelfs de CDU/CSU met hun demagogische oorlogsvoerder Friedrich Merz aan de top vermeldde tenminste één nee-stem, wat evenwel het stemmingsresultaat van de ‘Unie’ er evenmin beter op maakt. En de twee onthoudingen bij de Groenen veranderen er überhaupt niets aan, dat deze oorspronkelijk pacifistisch ingestelde partij thans radicaal uitgedrukt aan de top prijkt van diegenen, die de militaire confrontatie met Rusland zoeken.

De FDP heeft met slechts één onthouding unaniem ‘ja’ gestemd. Dat kan goed worden ondergebracht bij het ellendige onderwerp “klein Kwaad”. Weliswaar heeft de Linkse Partij uniform nee gestemd, maar zeven van de slechts 39 leden van de kleinste fractie hebben niet deelgenomen aan de stemming, wat neerkomt op bijna 20 procent! Bij de AfD ziet het er eigenlijk niet beter uit, zelfs slechter: Want bij deze historische stemming hebben vier afgevaardigden metterdaad met ja gestemd voor wapens en sancties, drie zijn gevlucht in een onder deze buitengewone omstandigheden laffe onthoudding en zeven afgevaardigden van de AfD onthielden zich van de beslissing, om welke reden dan ook. Alle 14 namen dienen te worden genoteerd.

Bij elkaar heeft dus bijna 20 procent van de AfD-fractie niet ‘nee’ gezegd tegen de oorlogsontwikkeling. Dat doet niets af aan het belangrijke ‘nee’ van 66 AfD-volksvertegenwoordigers, maar werpt er een duidelijke schaduw op. Het Duitse parlement ligt op oorlogskoers, wat Duitsland in het meest extreme geval zijn bestaan kan kosten. Zoals bekend wil immers ook de groene minister van Buitenlandse Zaken een atoomoorlog niet langer uitsluiten. Welk een waanzin neemt zijn loop!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/04/eine-katastrophale-abstimmung-im-bundestag/