20 jaar geleden vermoord: Herdenking Pim Fortuyn

Door: Redactie PP.

Uitgerekend in het ooit zo “veelkleurige’ Nederland was in mei 2002 bij de parlementsverkiezingen bijna een “rechts-populist” als overwinnaar uit de bus gekomen en zo mogelijk zelfs premier geworden. Precies 20 jaar geleden werd Pim Fortuyn evenwel negen dagen voor de parlementsverkiezingen vermoord – door een radicale veganist, die zich stoorde aan de afwijzende houding van Fortuyn jegens dierenrechten, en die hem als een “racist” zag vanwege zijn aangekondigde strijd tegen de Islam.

Pim Fortuyn was openlijk homoseksueel en had de homofobie binnen de Islam aan de kaak gesteld. In Duitsland was het de progressief-liberale schrijver Daniel Krause, die in zijn boeken over homofobie binnen de Islam in de jaren daarna dikwijls Fortuyn aanhaalde. Met het oog op de 20ste sterfdag heeft Daniel Krause een nagedachtenis-tekst over Fortuyn gepubliceerd. Op zijn facebook-pagina schrijft Krause hierover ter inleiding:

“Voor kritiek op de Islam is in deze tijden minder plaats in de openbare aandacht, dan nog maar een paar jaar geleden. Desondanks verdient een geweldige Europeaan als Pim Fortuyn het volkomen, dat zijn levenswerk op de 20ste verjaardag van de moord op hem wordt herdacht.

Grenzeloze tegenstrijdigheden van de kant van het pseudo-linkse goedmensendom

Pim Fortuyn heeft West-Europa de grenzeloze tegenstrijdigheden van het pseudo-linkse goedmensendom voor ogen gehouden. Hij is de meest veelzeggende Nederlander aller tijden. De huidige regeringen van Nederland (“liberaal”) en zelfs nog meer van Denemarken )(“sociaaldemocratisch”) hebben wezenlijke delen van zijn patriottische agenda post mortem gerealiseerd. Wat betreft Merkel, Macron en Scholz zou Fortuyn zich wel eens in zijn graf kunnen omdraaien.

Terwijl Poetin streeft naar meer invloed in Oost-Europa, aast de politieke Islam naar heerschappij over de hele wereld. Had niet Poetin,, maar de islamitische scene het grootste wapenarsenaal op Aarde gehad, dan zou een “universele zelfmoord” ter ere van Allah realiteit zijn. Het stimuleren van Fortuyn van een Koude Oorlog tegen de Islam blijft juist en belangrijk.” (https://www.facebook.com/474465872609656/posts/5333233153399546/)

Hier de letterlijke tekst ter nagedachtenis:

Op 6 mei 2002 werd de Nederlandse politicus Pim Fortuyn enkele dagen voor de parlementsverkiezingen vermoord. Volgens enquêtes zou hij als duidelijke overwinnaar uit deze verkiezingen gekomen zijn. Zijn levenswerk, maatgevend gekenmerkt door zijn kritiek op de Islam en zijn afwijzing van het multiculturalisme komt in Nederland politiek en maatschappelijk tot op heden duurzaam tot uiting. Hoe tolerant mag een open samenleving zijn tegenover parallelle samenlevingen, die zich van hun kant verzetten tegen progressieve waarden en seksisme en homofobie prediken?

De door Fortuyn ontmaskerde tegenstrijdigheden van het links-liberalisme zijn door de traditionele linkse en liberale Nederlandse partijen allang veel eerlijker erkend dan door hun Duitse pendanten.

Verschil tussen Joodse en islamitische migranten

Door haar koloniale geschiedenis is Nederland al lang voor Duitsland het doel van massale islamitische immigratie geweest. Sindsdien hechten de Nederlanders veel waarde aan tolerantie ten opzichte van andere culturen. Dit kwam ook tot uitdrukking in de houding ten opzichte van migranten uit Indonesië, wan wie zij ooit de koloniale macht waren en dat het dichtstbevolkte islamitische land op aarde is. Naast Indonesiërs bleken in het bijzonder Marokkanen en Turken buitengewoon graag te willen immigreren. Voor migranten bleek het kinderspel om het Nederlandse Staatsburgerschap te krijgen en tegelijkertijd werden ze aangemoedigd om te blijven leven volgens de door hen in hun nieuwe vaderland meegebrachte cultuur. Er werden ter immigratie bewust culturele groeperingen opgenomen, tezamen met een hoog appeasement ten opzichte van hun tradities en religieuze aanmatigingen.

Maar in tegenstelling tot de goede ervaringen, die men in vroeger tijden gehad had met Joodse migranten en hun nageslacht, bleek de co-existentie met de islamitische cultuur oneindig veel moeilijker. Aan de ene kant bleven de migranten uit Indonesïe in een zwakke economische status hangen; Aan het Nederlandse economische- en sociale wezen droegen ze minder bij qua meedraaien, dan wel veel meer qua belasting. Hiermee gingen ook aanzienlijke problemen gepaard in verband met criminaliteit, in het bijzonder in de grote steden in het land. Naast het socio-economische aspect ervoeren de Nederlanders bovendien de noodzaak, om zich bezig te houden met een explosief grondwettelijk vraagstuk: Kunnen wij de traditie van onze immense tolerantie ook voortzetten tegenover die culturen, wier waarden vanuit westers oogpunt intolerant zijn te noemen? Christendom en Jodendom hadden zich in Nederland allang in harmonie begeven in een Joods-Christelijke cultuur – Maar hoe moest de omgang met de Islam gestalte krijgen?

Voortzetting hier: https://hintergrund-verlag.de/spaetkapitalistische-systementwicklung/daniel-krause-verteidiger-westlicher-toleranz-islamkritischer-volksheld-pim-fortuyn/

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/05/06/vor-20-jahren-ermordet-gedenken-pim-fortuyn/