20 jaar oorlog voor niets: Taliban verordonneren wederom de Boerka

Door: Redactie PI.

Het Westen onder aanvoering van de Amerikanen en de NATO, heeft in Afghanistan 20 jaar lang een bloedige, maar eigenlijk zinloze oorlog voor niets gevoerd, hoe dan ook met om en nabij de 25.000 doden. Na de smadelijke aftocht uit Afghanistan vorig jaar hebben de Taliban wederom de Boerka verordonneerd. Ondanks tegengestelde beloftes en meerdere miljoenen dollars van het Westen als gift is het leven van de vrouwen aldaar gaandeweg weer verslechterd. Wij citeren de dpa:

“De Taliban hebben de vrouwen voorgeschreven, in het openbaar een volledige lichaamsbedekking te dragen. De Chador – een van hoofd tot voeten reikende Boerka – zou de beste vorm van islamitische versluiering zijn, zo heette het zaterdag in een proclamatie van het Ministerie ter bevordering van de deugdzaamheid en de verhindering van laster. Met uitzondering van jonge meisjes en oudere vrouwen zouden vrouwen hun gezicht moeten bedekken, teneinde “provocaties” te vermijden bij de ontmoeting met vreemde mannen.

De in Afghanistan over het algemeen blauwe volledige versluiering met een gaasvenster voor het blikveld was reeds onder de heerschappij van de Taliban tot het binnenvallen van de Westerse troepen in 2001 voorgeschreven voor vrouwen. Bij de hernieuwde machtsovername van de Taliban vorige zomer had een Taliban-woordvoerder op de vraag, of van vrouwen in Afghanistan in de toekomst zou worden verwacht, dat zij de Boerka zouden dragen, echter nog min of meer ontkennend beantwoord.

In februari hadden de Taliban reeds verordend, dat vrouwelijke regeringsambtenaren een Hijab zouden moeten dragen. In Afghanistan dragen de meeste vrouwen gewoonlijk een hoofddoek als Hijab. Oudere vrouwen of vrouwen op het platteland dragen bovendien een Boerka, als ze het huis verlaten.

Sinds hun terugkeer aan de macht hebben de Taliban steeds strengere voorschriften voor het openbare leven uitgevaardigd. Zo mogen vrouwen zonder begeleidende mannelijke persoon niet verder reizen dan 45 mijl (ongeveer 72 kilometer. Meisjes mogen geen voortgezet onderwijs bezoeken, vrouwen kunnen in veel gevallen niet meer terug naar hun arbeidsplaatsen.

Tijdens de eerste heerschappij van de Taliban van 1996 tot 2001 waren vrouwen en meisjes praktisch volledig uitgesloten van opleiding en werk buitenshuis. Westerse landen laten een erkenning van de regering van de Taliban onder andere afhangen van de vooruitgang vat betreft vrouwenrechten.”

Dat zegt eigenlijk al alles. Nog vragen?

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/05/20-jahre-krieg-fuer-nichts-taliban-befehlen-wieder-burka/