Discussie over toetreding tot de NATO: Driekwart van de Oostenrijkers wensen neutraliteit te bewaren

Door: Redactie ZUERST!

Wenen. Finland en Zweden zijn hard op weg om hun decennialange neutraliteit overboord te gooien en toe te treden tot de NATO. Ook Oostenrijk staat volgens zijn constitutie op het punt, af te zien van zijn “altijddurende neutraliteit”. Ook daar is er sprake van door de regering geforceerde overwegingen om afscheid tee nemen van de neutraliteit en eveneens tot de NATO toe te treden. Maar bij de bevolking valt deze koers niet goed. De overwegende meerderheid van de Oostenrijkers spreekt zich uit tegen toetreding tot de NATO.

Dit bleek uit een begin deze maand door het Oostenrijks Instituut voor opinie-enquêtes en gegevensanalyses doorgevoerde- en door het Oostenrijks Persbureau verordonneerde enquête. Volgens deze beantwoorden 75 procent van de ondervraagden de vraag, of hun land moet toetreden tot de NATO met nee. Slechts 14 procent spreekt zich daar vóór uit. Van de 1.000 ondervraagde Oostenrijkers gaf 552 procent aan, dat de Weense neutraliteit voldoende bescherming biedt voor bedreigingen van buitenaf, terwijl 40 procent deze mening niet deelt. Nochtans spreekt 83 procent van de ondervraagden zich echter uit voor een nauwere coördinatie van de veiligheids- en verdedigingspolitiek tussen de EU- lidstaten.

De Oostenrijkse neutraliteit was in 1955, met de wederoprichting van de staat Oostenrijk, de eerste stap van het vertrek van de geallieerde bezettingstroepen en het laten gaan van het land in de staatssoevereiniteit. Hoewel Oostenrijk aan meerdere NATO-staten grensde, zag het tijdens de hele Koude Oorlog af van toetreding tot de NATO. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/05/10/diskussion-ueber-nato-beitritt-drei-viertel-der-oesterreicher-wollen-neutralitaet-beibehalten/