Legalisatie van Cannabis kon weleens mislukken, net als PKW-tolheffing

Door: Manfred Rouhs.

De in de herfst geplande verkeerslichtlicht-coalitiewet ter legalisatie van Cannabis wordt bedreigd door een soortgelijk lot als de PKW-tolheffing. Want ook deze keer zou de Duitse wetgever wel eens buiten de EU-justitie om gerekend kunnen hebben. Hiervoor waarschuwt Dr. Robin Hofmann, Assisterend professor voor strafrecht en criminologie aan de Universiteit van Maastricht. De “Legal Tribune Online’ https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/cannabis-legalisierung-ampel-voelkerrecht-un-abkommen-europarecht-eugh-drogen/” had een interview met hem.

De PKW-tolheffing kon in Duitsland niet worden geïntroduceerd, omdat ze in strijd was met het EU-recht. Het thans geplande alomvattende vrijgeven van hennepproducten is niet alleen in strijd met het EU-recht, maar zelfs tegen het Volkerenrecht, zegt Robin Hofmann:

“Het Eenheidsverdrag van de VN betreffende psychotrope substanties, waartoe ook Cannabis behoort, laat de lidstaten bijna geen speelruimte Een nationale regulering op grond van niet-medische redenen – bijvoorbeeld ter vrijetijds-consumptie – voorziet eenvoudigweg niet in het verdrag, dat in 1961 in het leven werd geroepen en door een later VN-verdrag concreet werd gemaakt, in principe ter wereldwijde uitroeiïng van Cannabis, opium en Cocaïne. En Duitsland is met beide verdragen akkoord gegaan. Ook bij een volledig door de staat gecontroleerde productie, handel en uitgifte zou Duitsland ingaan tegen de verdragen.”

Wordt Duitsland dan toch nog het tweede Europese blowers-paradijs ná Holland? Misschien, maar misschien ook niet. In ieder geval zou Duitsland uit het VN-verdrag ter indamming van misbruik van opiaten moeten treden, ingeval de verkeerslicht-coalitie haar project ter legalisatie van Cannabis metterdaad wil doorzetten.

En dan is er nog het probleem met het EU-kaderbesluit 204/757/JI, dat de lidstaten opdraagt, “de directe of indirecte afgifte van verslavende middelen en psychotrope middelen van elke soort, Cannabis incluis, en het bezit van deze middelen met het doel de afgifte of export , de bestaande overeenkomsten van de VN in aanmerking genomen” te verbieden, alsook “alle noodzakelijke maatregelen te nemen die ter verhindering van de ongeoorloofde handel in verdovende middelen noodzakelijk zijn”.

De Duitse regering treedt voortdurend als moraal-apostel met opgeheven vinger op tegen de regeringen van andere EU-lidstaten. Die was het daarom ook reeds in het geval van de PKW- tolheffing een hartsaangelegenheid om de betweters van de Bondsrepubliek hun neus te laten stoten.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/05/cannabis-legalisierung-koennte-scheitern-wie-pkw-maut/