Bijna 45 procent niet-stemmers in Noordrijn-Westfalen

Door: Wolfgang Hübner.

CDU en Groenen vieren hun verkiezingssucces, de SPD betreurt de zoveelste nederlaag, de FDP gaat ten onder, de Linkse Partij wordt gemarginaliseerd. En de AfD krijgt keihard bevestigd, op geen enkele manier het alternatief te zijn voor Noordrijn-Westfalen, de dichtstbevolkte deelstaat. Het meest spectaculaire resultaat is evenwel de verkiezingsopkomst: Bijna 45 procent van de kiesgerechtigden hebben geweigerd, hun stem uit te brengen. Hiermee zijn de niet-stemmers met afstand de sterkste kracht, zij het dan zonder fractie en afgevaardigde in Düsseldorf. Want de parlementaire buit wordt, zij het ook in zeer verscheidene mate, slechts verdeeld onder de vijf partijen CDU, Groenen, SPD, AfD en FDP.

Hierbij tekent zich zeer duidelijk een toekomstige coalitie af, bestaande uit CDU en Groenen, dus uit partijen, die “Bevriezen voor de Oekraïne” propageren en het liefste via Kiev naar Moskou zouden marcheren. Dat hun eveneens oorlogszuchtige wormvormige aanhangsel FDP nog maar ternauwernood aan de vijf procent gekomen is, zal geen echte troost zijn voor al diegenen in Duitsland, die nog in het bezit zijn van een restant aan verstand, vernuft en realiteitszin. Hoeveel hiervan tot de niet-stemmers van zondag kunnen worden gerekend, is niet bekend. Niettemin zouden het er genoeg geweest zijn, om een AfD met duidelijk profiel en ondubbelzinnige uitspraken een wezenlijk beter resultaat te hebben bezorgd.

Want bijna 45 procent niet-stemmers zijn voor geen enkele andere partij zo’n negatief, ja, zo’n vernietigend resultaat als voor de AfD. Als deze niet heel gauw, en met de nodige radicaliteit haar consequenties trekt uit het recente bankroet na er in Sleeswijk-Holstein uitgetrapt te zijn, dan zullen vele, met de politieke en economische verhoudingen ontevreden mensen naar een nieuw ‘alternatief ‘ moeten omkijken, tenminste in West-Duitsland. De komende partijdag van de AfD in juni bevindt zich aldus onder dramatisch gesternte.

De CDU heeft dus even traditioneel als onverdiend geprofiteerd van tijden van angst en spanning. Dat heeft niet in de laatste plaats te maken met de voortgeschreden vergrijzing van haar kiezers. De grote kiezerswinst van de Groenen is misschien hiermee te verklaren, dat tot zo’n 20 procent van de aan de verkiezingen deelnemende Duitsers in de westelijke deelstaten zich materieel aan de kant van de winnaars voelen, zich wereldburgers voelen den de veelkleurige samenleving tezamen met vele geslachten op de een of andere manier voor aantrekkelijk aanzien. Daarover klagen is nutteloos,, slechts grotere schokken in de samenleving zullen daaraan iets veranderen.

Niet de Groenen zijn voor de patriottische krachten in Duitsland het probleem, maar hun eigen toestand, gekenmerkt door kleingeestigheid en tweedeling bij belangrijke problemen zowel als ontbrekende sociale geloofwaardigheid.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/05/fast-45-prozent-nichtwaehler-in-nordrhein-westfalen/