Marburg: Strijd tegen Rechts wordt nieuw studievak

Door: Manfred Rouhs.

De Universiteit van Marburg biedt vanaf het aanstaande semester de studierichting “Advies in de context rechts-extremisme” aan. Zo wordt de strijd tegen Rechts pseudowetenschappelijk geïnstitutionaliseerd. De universiteit schrijft hierover op haar internetpagina https://www.uni-marburg.de/de/fb21/studium/studiengaenge/m-a-beratung-im-kontext-rechtsextremismus:

“De studierichting kan beroepsbegeleidend worden bestudeerd en richt zich op specialisten uit zowel het mobiele advies alsook uit aangrenzende gebieden van het advies tegen rechts-extremisme. Daarnaast staat hij in principe open voor experts, die desbetreffende eerdere ervaringen meebrengen in zowel het advies, alsook op het gebied van het onderwerp rechts-extremisme en racisme.

De studierichting wil voor specialisten uit de genoemde handelingszônes een gefundeerde universitaire opleiding mogelijk maken, die wetenschap en praktijk met elkaar verbindt. Daarnaast wordt beroepsmatige beginners in het Mobiele Advies een beroepsbegeleidende vervolgopleiding aangeboden en wordt er voor mensen vanuit aanpalende adviserende bezigheden of bezigheden in het Sociaal Werk een kwalificatie mogelijk gemaakt voor het advies in de context rechts-extremisme.

De conceptie van de studierichting ontstaat in coöperatie van het Vakgebied Opvoedingswetenschappen met het Centrum voor Democratie Hessen. De ontwikkeling wordt gesteund uit middelen van het Studie-structuurprogramma van het Hessische Ministerie voor Wetenschap en Kunst.”

Het zonder meer al in verband met de migratiepolitiek in dubio geraakte begrip “specialisten” krijgt hierdoor een nieuwe twijfelachtige bijsmaak. De studierichting dient kennelijk de doelstelling, een met belastingmiddelen gevoed ideologisch complex in de lucht te brengen, dat de voortdurende dominantie van rood-groene ideologie in de openbare ruimte van de Bondsrepubliek Duitsland moet verstevigen. Afwijkende meningen worden als anomalie van het gezonde mensenverstand ter kennisgeving aangenomen. Ze moeten therapeutisch worden uitgewist.

Aan de Universiteit Marburg is het onderwerp zonder twijfel goed geborgen. De decaan is een overtuigd Marxist, de “Marburger School” berucht – en wie zich openlijk presenteert als “dwarsliggend-feministisch links-radicaal” is in deze instelling van harte welkom als docente en past naadloos in het College.

“Advies in de context rechts-extremisme” als academische taak: Met de complimenten van de DDR.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/05/marburg-kampf-gegen-rechts-wird-offizielles-studienfach/