Black Axe, de Zwarte Bijl: Van de Nigeriaanse Studentenbeweging naar de door Europa heen verspreide Maffia-plaag

Door: Alex Cryso.

Ook dit past bei de volledig dwarsliggende logica van de linksen: Arikaanse studenten vestigen in de jaren ’70 een beweging met de naam “Black Axe”, of, in het Duits: De Zwarte Bijl. Zoals altijd gaat het om schijnbare onderdrukking en uitbuiting. Twee in de hoogte gestoken slavenvuisten waarvan de ketenen door een bijl worden doorkliefd, worden hun symbool.

Decennia later is deze zogenaamde vredesbeweging geavanceerd tot een van de ergste splintergroeperingen binnen de Nigeriaanse Maffia. Dier uitbreiding in Europa groeit gestaag. Volgens inlichtingen strekt het invloeds-gebied zich uit van de Nigeriaanse kust tot aan de Noordzee. Anderen spreken zelfs over een wereldomvattende misdaadorganisatie. Vooral met betrekking tot de ongecontroleerde massale migraties werden voor netwerken zoals dit geheel nieuwe mogelijkheden geschapen. Alleen al van 2018 tot en met 2021 hebben meer dan een half miljoen Afrikanen geprobeerd, naar Europa te komen.

Een van de specialiteiten van de Black Axe is de mensenhandel, dikwijls ook met hen,, die naar ons toekomen als vluchtelingen. Nigeriaanse vrouwen in de prostitutie te dwingen is een buitengewoon geliefde activiteit.

Vervolgens wordt de overtocht over de Middellandse Zee gefinancierd, waarna de vrouwen middels de prostitutie hun schuld moeten afbetalen. Volgens de VN wordt tot 80 procent van alle Nigeriaanse vrouwen het slachtoffer van de plaatselijke Maffia. De opbrengst loopt in de honderden miljoenen tot aan een half miljard per jaar. Ook bedrog via Internet, drugshandel en huurmoord behoren tot het repertoire van de Zwarte Bijl,, die berucht is om haar extreme geweld. wie zich verzet, wordt gemarteld of om het leven gebracht door de “Clan-afslachters”. Er vindt verkrachting plaats, en de woningen van afvalligen worden in de as gelegd. Mensen worden simpelweg aan stukken gesneden. Veel slachtoffers zijn meer getraumatiseerd door wat hen door de Black Axe is aangedaan, dan door hetgeen hen in hun oude vaderland is overkomen.

In Italië is de Nigeriaanse Maffia sinds de jaren ’80 al actief, om aldaar te coöpereren met de oorspronkelijke clans en hele stadswijken te controleren. Het door een schandaal rond giftig afval bekend geworden Castel Volturno ten noorden van Napels staat bekend als bastion. Intussen hebben de Nigerianen van Italië een van de belangrijke doelwitten van Europa gemaakt, wat betreft de mensenhandel. Van de om en nabij de 25.000 inwoners in Castel Volturno hebben overigens twee-derde een migratieachtergrond. Bij vlagen woonden hier tot en met de 18.000 vluchtelingen. En wel reeds voor 2015. De gemeenschap geldt als compleet verloren respectievelijk overgeleverd aan de clans uit Lagos en Benin City.

Biij de Black Axe beschouwt men zichzelf minder als Maffia, maar heel graag als geheim verbond en Broederschap, aan wie sekte-achtige structuren worden toegeschreven. Van de leden, van wie het aantal zich beloopt op om en nabij de 30.000 personen, wordt absolute loyaliteit en stilzwijgen verlangd. Wie wil meedoen, dient zich te onderwerpen aan brute bevestigingsrituelen. Zekere overeenkomsten met de Vrijmetselaars die zich tijdens de koloniale tijd in Nigeria ophielden, worden hen ook wel toegeschreven. Opgericht werd de Black Axe in de jaren ’70 aan de universiteit van Benin City. Als initiators gelden verschillende studenten van de beweging “Neo Black Movement of Africa”(NBM), die op hun beurt worden geïnspireerd door de Anti-Apartheidsstrijd in Zuid-Afrika, maar ook door de Black Panther Beweging. Het gebruikelijke racisme duikt vanzelfsprekend opnieuw op. Ondertussen reikt de invloed van de Zwarte Bijl tot op de Nigeriaanse Regeringsniveaus. Er er werden aldaar onder andere politieke rivalen geïntimideerd en mensen gedwongen tot stemafgifte.

Links:

https://www.cicero.de/aussenpolitik/bbc-recherche-in-nigeria-black-axe-brutale-sekte-und-globale-mafia-internetbetrug-menschenhandel-schleuser
https://at.wikimannia.org/Schwarze_Axt
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/nigerianische-mafia-neo-black-movement-und-black-axe-16757177.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/die-schwarze-axt-nigerias-mafia-in-deutschland-100.html

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.conservo.blog/2022/05/31/black-axe-die-schwarze-axt-von-der-nigerianischen-studentenbewegung-zur-europaweiten-mafiaplage/