Slechts contant staat garant!

Door: Wolfgang Hübner.

Momenteel hebben over heel Duitsland klanten het verbazingwekkende probleem, in een supermarkt de gekochte waren te willen betalen, maar dit niet te kunnen, omdat de contant-loze betaling als gevolg van massale defecte terminals niet mogelijk is. Wie vervolgens geen ouderwetse bankbiljetten in de portemonnee bij zich heeft, moet vaak onverrichter zake op huis aan.

Ik beken, een zeker leedvermaak niet te kunnen onderdrukken. Want ik behoor, waarschijnlijk vanwege mijn leeftijd, tot die tijdgenoten, die althans kleine en middelgrote bedragen in de regel contant betalen. Evenwel behoor ik naar eigen waarnemen allang tot een minderheid, die sterk aan het verdwijnen is.

In het bijzonder voor jonge mensen is namelijk het contant-loos betalen met de bankpas een vanzelfsprekendheid. Af en toe denk ik, dat enkelen onder de jongere generatie al helemaal niet meer weten hoe een 50 eurobiljet er uitziet. Niet, dat dit er zo aantrekkelijk uitziet of gezien de voorthollende inflatie nog zoveel waard is.

Echter, virtueel is het toch ook niet, maar men kan het vóelen, het is hoe dan ook vluchtig wezenlijk. En als het biljet is uitgegeven, weet ik meteen, dat ik weer wat armer ben geworden. Deze erkenning heeft de betaler met het plastic pasje meestal pas veel later, wanneer hij een blik werpt op zijn bankrekening.

Voor de krediet-economie in Duitsland zijn de actuele moeilijkheden met de defecte automaten zeer pijnlijk. Er wordt toch alles in het werk gesteld, om de consumenten aan te praten, dat contante betaling achtergebleven en voorbij is, dat de mooie, nieuwe wereld beter kan bestaan zonder bankbiljetten en munten. En er zijn immers al genoeg betaalsituaties, waarin alleen nog maar betaling met de bankpas mogelijk is.

Aldus moeten de mensen onder druk worden gedwongen, om te leren, van een belangrijk stuk vrijheid af te zien, namelijk: de vrijheid van het contante geld. Degenen, die dat zonder meer accepteren, worden nog meer controleer- en manipuleerbaar dan al het geval is. Dat kan deze beste medemensen nóg zo vaak worden uitgelegd, het helpt meestal niets.
Daarom is het huidige massale terminale defect zo verheugend leerzaam: Slechts contant staat garant!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/05/nur-bares-ist-wahres/