Zware beschadigingen bij kinderen door schoolsluitingen wegens Lockdown

Door: Redactie PP.

Een studie van Unesco toont aan, dat de voortdurende schoolsluitingen in Duitsland geen uitwerking hebben gehad op de incidenties bij kinderen onder de 19 jaar. Daarentegen leidden ze tot overgewicht, eetstoornissen, depressies tot en met toenemende cijfers van suïcide-pogingen aan toe, zoals de “Life-Child-Studie” bevestigt. Nicole Höchst reageert

De directeur van de polikliniek voor kinder- en Jongerenmedicatie van de Universiteit Dresden en lid van de Raad van Deskundigen van de Duitse regering, Dr. Reinhardt Berner, heeft in het kader van een meta-analyse verschillende internationale studies beoordeeld over de gevolgen van schoolsluitingen en Lockdowns voor kinderen en jongeren. De resultaten zijn zowel unaniem als schrikbarend:

Zware psychische en fysieke beschadigingen bij een hele generatie

Zo toont een studie van Unesco dat de voortdurende schoolsluitingen in Duitsland geen uitwerking hadden op de incidenties bij kinderen onder de 19 jaar. Daarentegen leidden ze tot overgewicht, eetstoornissen, depressies tot en met toenemende aantallen van zelfmoordpogingen, zoals Leipziger “Life-Child-Studie” bevestigt.

De kinderen werden afgehouden van contacten met vrienden en leeftijdgenoten,
sportbeoefening werd verboden, zelfs het bezoek aan speeltuinen werd verhinderd. Alles bij elkaar zijn er zware psychische en fysieke beschadigingen te constateren bij een hele generatie.

Politiek en samenleving hebben deze aanmerkelijke beschadigingen vergoelijkend op de koop toegenomen, zonder dat hiervoor een dwingende noodzaak bestond. Dit is nu definitief wetenschappelijk vastgesteld. Thans wordt aangetoond, hoe gerechtvaardigd de eisen van de AfD-fractie zijn geweest, om onze kinderen niet uit te maken voor ‘virusverspreiders’ en om de scholen open te houden.

Mondmaskerplicht was zinloos

Ook de onverdraaglijke mondmaskerplicht op de scholen was zinloos. Maar de gevestigde politiek heeft met een ongelofelijke arrogantie alle waarschuwingen van de medische wetenschap – zoals, bijvoorbeeld, die van professor Kiess, directeur van de kliniek voor kinder- en jongerenmedicatie aan de Universiteitskliniek Leipzig – afgeslagen. Men heeft tegen beter, algemeen beschikbaar weten in, een hele generatie beschadigd.

Ik sluit mij hier uitdrukkelijk aan bij de stemmen vanuit de wetenschap, en eis een verklaring zonder enig hiaat, over hoe de Corona-maatregelen onze kinderen hebben beschadigd. Bovendien mogen deze maatregelen ten koste van de jonge generatie zich nooit meer herhalen.

Geen verdere populistische maatregelen

Een nieuwe mondmaskerplicht eisen, zoals bijvoorbeeld minister van Volksgezondheid Lauterbach nog onlangs in ZDF deed, moet beslist worden afgewezen.

De gevestigde partijen moeten eindelijk terugkeren naar een op feiten gebouwde politiek en wetenschappelijke verklaringen ondersteunen. Verdere populistische maatregelen ten koste van onze kiinderen en jongeren wijs ik uit volle overtuiging af.

https://twitter.com/stohr_klaus?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1534278738304806912%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2022%2F06%2F08%2Fschwere-schaeden-bei-kindern-durch-lockdown-schulschliessungen%2F

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/06/08/schwere-schaeden-bei-kindern-durch-lockdown-schulschliessungen/