De macht van de globalisten: Socialisme van de superrijken of democratie van de VIP’s?

Door: SELBERDENKER.

Wat was een knecht? Een knecht was een onvrij mens een dienaar een afhankelijke arbeider.
Landsknechten of wapenknechten streden niet voor hun eigen politieke belangen maar voor het geld of voor de gunst van voor een deel de meest verschillende heren en dier politieke ambities.
Wie iemand wil “knechten”, wil hem zijn zelfbeschikking afnemen. Zelfbeschikking is alleen mogelijk in onafhankelijkheid. Eigendom zorgt voor onafhankelijkheid. Wie mensen wil knechten dient hen allereerst hun eigendom af te nemen.

“U zult niets bezitten en gelukkig zijn https://www.youtube.com/watch?v=Hx3DhoLFO4s.” Deze zin hebben veel mensen al gehoord. Het is de planning van het Wereld Economisch Forum (WEF) van Klaus Schwab https://www.pi-news.net/2021/08/die-offene-herrschaft-eines-elitaeren-schwab-kultes/. Vertaald betekent het waarschijnlijk eerder dit: “U zult niets meer bezitten daardoor in onafhankelijkheid raken – en vervolgens zullen wij gelukkig zijn!” De eerste onteigeningen van de burgers vinden al plaats De politiek tot stand gekomen inflatie heeft geen ander resultaat dan onteigening. In de komende tijd zal het met grote waarschijnlijkheid nog erger worden. Onteigeningen zullen worden gemotiveerd met “Corona” en met “de oorlog in de Oekraïne”. Er wordt al gediscussieerd over een EI-vermogensregister https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-000447_DE.html. “
Lastencompensaties” en onteigeningen van grondbezit duiken op aan de horizon. Het nieuwe socialisme komt pas op gang.

Vrijwillig knechtendom

Ook deze keer zal het resultaat geen gerechtigheid zijn maar wederom slechts ellende en onvrijheid. De afhankelijken blijven afhankelijk. Middenstanders en welgestelden worden afhankelijk gemaakt doordat hun bedrijven worden geruïneerd en belastingtechnisch uitgemergeld totdat ze hun laatste bezit moeten verkopen. De controle over hun bezit, over de laatste voorwerpen van waarde worden vervolgens overgenomen door de staat en door zeer weinige volledig onderscheiden superrijken met almachts-ambities.

Het nieuwe front ontstaat niet tussen armen en rijken, vrouwen en mannen, zwarten en blanken homo’s en hetero’s, het ontstaat nog niet eens tussen “Links” en “Rechts”, maar tussen zeer weinige superrijken, hun profiteurs enerzijds – en de rest van de mensheid anderzijds. Aan de ene kant staan heel weinig mensen, aan de andere kant heel veel. Ligt het dus niet voor de hand, al deze groeperingen tegen elkaar op te hitsen, opdat zij hun ware, hun gemeenschappelijke tegenstander niet herkennen?

Voor de vorm leven wij in een democratie. In theorie zijn er geen knechten, alleen burgers. Er zijn verkiezingen en in de regel worden zij gekozen, die over de media de meeste macht konden uitoefenen. In een voorgelichte samenleving zou dat anders zijn, maar helaas hebben wij die niet. Wie in een democratie wil heersen, moet voorgelichte burgers overtuigen, of, voor het geval die dun gezaaid zijn, de meerderheid afstompen en dominantie uitoefenen over de machtigste media. Dat is dan eerder een mediocratie https://www.pi-news.net/2021/01/2021-offener-uebergang-von-der-demokratie-zu-einer-mediokratie/. Weinig mensen oefenen door middel van hun geld en hun media sterke invloed uit op het stemgedrag van de massa’s. Zoiets zou ook “Democratie van de VIP’s” genoemd kunnen worden. Wie hier niet zelfstandig denkt, maakt van zichzelf geheel vrijwillig een knecht.

Door: SELBERDENKER.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/06/macht-der-globalisten-superreicher-sozialismus-oder-vip-demokratie/