Ook in Oostenrijk: Corona-enscenering gaat in de herfst de volgende ronde in

Door: Redactie ZUERST!

Wenen. In Oostenrijk gaat de Corona-pesterij de volgende ronde in. Ook in de Alpenrepubliek is er momenteel wijd en zijd weliswaar geen “pandemie” waar te nemen – maar net als hier te lande sjort de politiek reeds de vereiste regelgeving vast, voor als het in de herfst wederom losbarst. De nieuwe regelingen hebben het in zich.

De nieuwe, nieuw-bewerkte epidemiewet voorziet voor minister van Volksgezondheid Rauch (Groenen) in veelomvattende bevoegdheden, die tot en met stevige vrijheidsberoving gaan. De minister mag namelijk de bewegingsvrijheid van alle burgers aanmerkelijk inperken, zodra ze zijn aangestoken met een verplicht te melden ziekte – bijvoorbeeld griep. De minister kan vervolgens “bij decreet” laten vastleggen, dat de betreffende personen “worden beperkt in het verkeer met de buitenwereld”.

Als dit het geval is, kaan de minister van Volksgezondheid de Oostenrijkers in de toekomst de toegang tot alle plaatsen verbieden. Hieronder valt “Het verbod op het betreden en binnenrijden van bedrijfsobjecten, arbeidsplekken, bejaarden- en verpleegtehuizen alsook gestationeerde woon-inrichtingen gehandicaptenhulp en bepaalde plaatsen ter benutting van verkeersmiddelen en van samenkomsten”. De wetstekst spreekt verder van “bepaalde plaatsen en openbare plekken” voor samenkomsten – dus mogelijkerwijze ook van privéplekken.

Een andere formulering is nóg drastischer: Men hoeft niet eens ziek te zijn. De wetstekst spreekt van “zieken, van ziekte verdachte- of van besmettelijkheid verdachte personen”. Wat er verstaan kan worden onder “van ziekte- of van besmettelijkheid verdacht” wordt in de wetstekst niet uitgelegd. Maar: het ligt voor de hand, dat eenieder, die niet- of niet voldoende is gevaccineerd, wordt “verdacht van besmettelijkheid”. Wie ervan wordt verdacht, te zijn besmet met een geheel ongevaarlijke ziekte als de griep – bv. omdat hij niet is gevaccineerd – mag in de toekomst openbare- en andere plaatsen niet langer gebruiken voor samenkomsten, in zoverre de minister het verordent.

Bij uitzondering op deze regels voorziet de wet o. a. in het “bewijs van gering epidemiologische gevaar”. Dat kan bv. een vaccinatiebewijs zijn. Wie niet is gevaccineerd, zal in de toekomst in Oostenrijk niet eens meer mogen gaan demonstreren.

De nieuwe Oostenrijkse epidemie-wet hekt er dermate in, dat verdere protesten zijn voorgeprogrammeerd. Ook in het buurland wordt aangetoond: De politiek is niet van plan, het onderwerp “Corona” reeds te begraven. Het zou wel eens een hete herfst kunnen worden. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/06/15/auch-in-oesterreich-corona-inszenierung-geht-im-herbst-in-die-naechste-runde/