Conferentie over Corona: Lauterbach dreigt met 1500 Corona-doden per week

Door: David Berger.

Momenteel zitten de ministers van Volksgezondheid van alle 16 deelstaten samen met Bondsminister van Volksgezondheid Karl Lauterbach aan een “grote conferentie over Corona”. Hierbij lijkt Lauterbach opnieuw in te zetten op angst- en paniekzaaierij.

In elk geval als de informatie, die bij “Bild” is binnengekomen, klopt https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/article-62b2e8f257f1341f93d0fd3f-80476892.bild.html. Lauterbach tekent hierbij in zijn strategie-documentatie een waar horrorscenario:

In de winter opnieuw een radicale lockdown?

“Scenario 3” gaat ervan uit, dat er spoedig een nieuwe, extreem-besmettelijke en gevaarlijke Covid-variant zal opduiken, bij welke zelfs de vaccinnatie-junkies “bij aanwezigheid van risicofactoren een zwaar verloop ontwikkelen”. Dit zal leiden tot een “sterke belasting” van de IC’s – wat dat ook wil zeggen. Derhalve stelt Lauterbach een totale uitbreiding voor van de zogeheten beschermingsmaatregelen, zodat ons vermoedelijk in de winter opnieuw fundamentele grondrechten gedwongen worden ontnomen.

“Scenario 2” valt niet zo vreselijk heftig uit, maar zer eveneens in op ongegronde paniekzaaierij: Het ziekmakende effect van Corona blijft qua omvang van morbiditeit van de varianten BA.4, BA.5 enBA.2.121. Het zal komen tot besmetting van talloze mensen en tot arbeidsuitval: “ook als erin dit scenario geen rekening wordt gehouden met overbelasting van IC’s, is er op papier sprake van “het gebied bestrijkende maatregelen” zoals “mondmakers en afstand houden in binnenruimtes” en contactbeperkingen op lokaal niveau (https://www.bild.de/bild-plus/politik/inland/politik-inland/article-62b2e8f257f1341f93d0fd3f-80476892.bild.html).

1500 Corona-doden per week

Het tweede scenario geldt binnen het Duits ministerie van Volksgezondheid als het meest waarschijnlijke. Hierbij zou – zonder naar verdere maatregelen te grijpen – moeten worden uitgegaan van ca. 1500 Corona-doden per week”, zoals het op papier heet.

Als consequentie hiervan plant het Duits ministerie van Volksgezondheid een nieuwe bestelling van enorme hoeveelheden aan vaccinatiestoffen en een kosten-intensieve vaccinatiecampagne vanaf september. Van zijn concept van massale testen lijkt Lauterbach te hebben afgezien. Ook van kinderdagverblijf- en schoolsluitingen is niet langer sprake.

Alles bij elkaar krijgt men bij het lezen van de door “Bild” gepubliceerde inhoud de indruk, dat Lauterbach onnder de last van de feiten gedwongen schijnt te zijn, zijn meest extreme voorstellingen te laten varen. Van een overbelasting van de IC’s lijkt nu geen sprake meer, ook de vaccinatieplicht voor iedereen lijkt vooralsnog van tafel te zijn. Gaat het er nu alleen nog maar om, het gezichtsverlies niet te groot te laten worden?

Rot op!

Lauterbach kan zich echter draaien of keren, zoveel als hij wil, Voor hem is er maar één antwoord:
ROT OP! (Was te horen op de begeleidende video, die helaas niet overgenomen kon worden – vert.)

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/06/22/corona-konferenz-lauterbach-droht-mit-1500-corona-toten-pro-woche/