Klimaat-saboteurs terroriseren Berlijn: Maar Justitie komt niet in actie

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn. Oh wee, als dit “rechtsen” waren geweest – staat en autoriteiten zouden allang met de “volledige hardheid van de wet” bij de hand. Maar linkse klimaat-sektariërs hebben kennelijk gekkenvrijheid en hoeven niet te vrezen voor sancties.

Al sinds weken laten zogeheten “klimaatbeschermers” van de groepering “Laatste Generatie” door middel van blokkades en opzettelijke belemmering van het verkeer van zich spreken. Alleen in Berlijn al klinken de overwegend minderjarige “activisten” zich in talrijke gevallen vast aan het wegdek, of vallen op door geklieder met verf. zo werd er zwarte verf tegen een muur van de Kanselarij geslingerd.
Alleen al in de laatste paar dagen scheef de politie bij elkaar meer dan 100 boetes uit. De meeste wegens provocatie en verzet, een paar ook wegens huisvredebreuk.

Maar: Consequenties heeft het kennelijk niet. De Berlijnse Senator van Binnenlandse Zaken Iris Pranger (SPD) bekritiseert zowel de acties als de Berlijnse justitie: “Ik veroordeel de acties”, aldus Pranger, “en ik verwacht, dat Justitie snel ingrijpt”, zei ze. Het is jammer dat er nog steeds geen sprake is van ook maar één proces.”

Feitelijk voert Justitie Berlijn naar eigen zeggen weliswaar “bij elkaar 59 processen, hoofdzakelijk wegen verdenking van provocatie en van verzet tegen ambtenaren in functie, in een paar gevallen wegens de aanklacht van gevaarlijke aanvallen in het verkeer op straat”, zoals de autoriteiten desgevraagd meedeelden. Maar: “in alle processen duren de onderzoeken ter verdere opheldering van de huidige stand van zaken nog voort, zodat er tot nu toe noch aanklachten, noch begonnen zaken zijn.

De politie spreekt zelfs van “intussen meer als 60 zaken”, die aan Justitie zijn toegestuurd, maar weer teruggekomen zijn. Alleen in de loop van de eerste golf van protesten aan het begin van het jaar had de politie 485 onderzoekszaken aangespannen. Maandag kwamen daar nog eens 28 aangiftes van strafbare feiten bij, Dinsdag waren het er 80.

Het tempo dat politie en Intern Beheer aanhouden, is echter kennelijk tevergeefs Een reden daarvoor leverde de Berlijnse justitie reeds in februari. De straatblokkades zijn niet geschikt voor zogeheten versnelde rechtszaken. “Die zijn bedacht voor eenvoudige strafrechtelijke zaken met bestendige daders. Hier hebben wij doorgaans te maken met complexe zaken”, zei de toenmalige autoriteitswoordvoerder Martin Steltner.

Ook de poging, de demonstranten te laten betalen voor de door hen veroorzaakte politie-inzetten, heeft tot nu toe niets opgeleverd. Zo had Senator Spranger reeds in februari de herziening van de tariefregeling ten bate van de politie aangekondigd.

Misschien heeft de trage omgang met de betrapte klimaat-saboteurs ook een zeer banale reden: het Justitieel apparaat is in het rood-rood-groen geregeerde Berlijn in handen van de justitiële senator Lena Kreck van de LINKSE PARTIJ. (st)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/06/24/klima-saboteure-terrorisieren-berlin-aber-die-justiz-kommt-nicht-in-die-gaenge/