Met de Groenen 100 jaar terug in de tijd – De gaarkeukens zijn weer terug!

Door: Redactie PI.

Dankzij de groene energiepolitiek en ondoordachte Ruslandsancties wordt in rap tempo met de rug tegen de muur gezet en de mensen tot bestaansnood, armoede en misschien spoedig ook wel tot honger gedreven. Dat is een complottheorie? Nee!

De eerste landsdistricten, zoals bijvoorbeeld Ludwigsburg en Heidelberg, of de stad Tuttlingen bereiden zich voor om de burgers tegen doodvriezen te beschermen. Het is de herrijzenis van de grote opvangcentra. 500 tot en met ongeveer 5000 slaapplaatsen per centrum dienen in geval van nood actief te kunnen worden. Als evenwel de energievoorziening in de winter metterdaad compleet ineen mocht storten, zal dit bij lange na niet voldoende zijn.

In het ten noorden van Stuttgart gelegen district Ludwigsburg wonen rond de 540.000 mensen. De 5.000 overdekte slaapplaatsen zouden nog geen procent daarvan uitmaken. Ook dat is dus weer alleen maar een kalmerend middeltje voor het stemvee, gesteld, dat bij dergelijke voortekenen überhaupt nog sprake kan zijn van ‘kalmeren’. De centra zijn bestemd voor “armen en ouderen”, zo heet het https://www.focus.de/politik/gas-knappheit-droht-fuer-alte-und-arme-erste-staedte-bereiten-waermehallen-fuer-den-winter-vor_id_113691252.html. Wie de armoedegraad vaststelt en hoe die wordt berekend, is niet bekend. Zeker is hoe dan ook, dat de te verwachten nood van de onder meer al lang zieltogende middenstand, die deze klimaat-, sanctie- en Oekraïne-hulpshow (nog) financiert, deze stuntelregering hooguit ten dele (als het om de stemmen gaat) interesseert.

De momenteel sombere vooruitzichten voor Duitsland zijn het resultaat van een politiek die allang niet meer de mensen dient., maar nog slechts louter ideologisch gekenmerkt een volledig absurde links-groen-radicale droom najaagt. (lsg)

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/07/100-jahre-retour-mit-den-gruenen-waermehallen-sind-wieder-da/