Hoofddoekverbod voor vrouwelijke gerechtsreferendarissen in NRW

Door: Manfred Rouhs.

Niet alleen in Hessen, ook in de dichtstbevolkte deelstaat Noordrijn-Westfalen mogen Moslima’s, die een hoofddoek dragen weliswaar referendaris worden, wat bijdraagt om hun juridische opleiding te voltooien. Zij mogen hiermee echter niet in het openbaar voor de staat optreden, noch op de Rechterstoel, noch op de bank van Justitie.
Aldus de beslissing van de administratieve rechtbank Arnsberg (Az. 2 L 102/22), zoals de “Legal Tribune Online” op 7 juli 2022 mededeelt https://www.lto.de/karriere/jura-referendariat/stories/detail/vg-arnsberg-2l10222-kopftuchverbot-rechtsreferendarin-referendariat-neutralitaet-religion-staat-kopftuch-nrw . Hierdoor mislukte de poging van de juriste, om haar werkgever, het kantongerecht Hamm een eenmalige vergunning aan haar te verstrekken, waarmee ze ook met hoofddoek openlijk boor de staat zou mogen optreden.

Haar advocate Tugba Uyanik ziet hierin een “systematische wettelijke” uitsluiting”. De Hamburgse juriste zet consequent in op de tranenvloed en beweert:

“Vrouwelijke gerechtsreferendarissen met hoofddoek krijgen niet dezelfde opleidingskansen en achteraf wordt met betraande ogen teruggekeken op de tijd als referendaris”.

Ook de – voor het overige met haar opleiding ondanks alles succesvolle – gerechtsreferendaris toont zich in het interview met de “Legal Tribune Online” ontzet:

“Dat de inperking van mijn grondrechten wordt beschouwd als van ondergeschikt belang, vervult mij niet meer alleen met onbegrip, maar met boosheid – ik heb meer dan gemiddeld eerste staatsexamen tot een goed einde gebracht en werd tevens in het Referendariaat door docenten en vennootschapsmanagers geprezen voor mijn goede resultaten. Ik ben verbijsterd, dat ik geen gelijke behandeling krijg, omdat ik – om het dan maar onomwonden te zeggen – in het openbaar mijn haar niet laat zien.”

Hoe zullen wij dergelijke beslissingen van de administratieve rechtbanken beoordelen? Als een glimp van hoop? Of misschien nog eerder – vergeef mij de woordspeling – als een daad van versluiering?

De hoofddoekenmeisjes en -vrouwen leven onder ons. Hun gezindte is in de openbare ruimte aanwezig, ook als Justitie probeert, hen onzichtbaar te maken.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/07/kopftuchverbot-fuer-rechtsreferendarinnen-in-nrw/