De vonk springt over: Duitse agrariërs verklaren zich solidair met de Nederlandse boeren

Door: Redactie ZUERST!

Den Haag/Hannover: De boerenprotesten in Nederland worden niet minder. Inmiddels hebben ook andere beroepsgroepen zoals vissers en brandweerlieden zich bij de boeren aangesloten en tonen zij aldus hun solidariteit.

Steun komt echter ook vanuit Duitsland. Door het hele land reden boeren in her weekeinde met hun tractors over snelwegen en honderden bruggen, om de aandacht op zich te vestigen. Sporadisch werden er dwars over viaducten spandoeken aangebracht.

Ook voor de Duitse agrariërs,, die daarnaast ten volle worden getroffen door de exploderende energieprijzen, staat er veel op het spel. De geplande stikstofverordening in Nederland is daarbij slechts het topje van de ijsberg – en de Duitse politiek staat op het punt, het Nederlandse negatieve voorbeeld te volgen: Eerst nu heeft de Duitse Eerste Kamer een ambtelijk voorschrift goedgekeurd, ter uitwijzing van nitraat-belaste gebieden (AWW), dat tevens voorziet in wijzigingen van de meststofverordeningen. De agrariërs verwachten een lange fase met rechtsonzekerheden. Daarenboven verzetten zij zich ertegen, voor de nitraatbelasting alleen de verantwoording te dragen.

In de toekomst dienen er minder meststofmiddelen te worden ingezet, aangezien de nitraat-richtlijn ter bescherming van het drinkwater klaarblijkelijk niet voldoende is. Mochten desbetreffende EU-verordeningen niet worden nagekomen dan zou er sprake kunnen zijn van geldboetes ter hoogte van miljarden. Dat zou, net als in het buurland, voor vele agrariërs kunnen neerkomen op een feitelijk beroepsverbod. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/07/13/der-funke-springt-ueber-deutsche-landwirte-solidarisieren-sich-mit-den-niederlaendischen-bauern/