Blauwdruk voor de bevolkingsuitwisseling: Holland stelt “volksverhuizingswet” in werking

Door: Redactie ZUERST!

Den Haag: Het klinkt als de ergste complottheorie, maar wordt in Nederland nu werkelijkheid: Aldaar gaf het parlement met de stemmen van Links, Christendemocraten en andere mainstream partijen zijn zegen aan een zogeheten “volksverhuizingswet”. Deze beoogt onder andere een inkwartiering van “vluchtelingen” in privéwoningen.

De wet stamt oorspronkelijk van 1952 en werd toentertijd met het oog op woningnood en vluchtelingenbewegingen na de oorlog geconcipieerd. Hij werd echter nooit in praktijk gebracht en nooit officieel geactiveerd. Dat wordt nu alsnog gedaan – slechts de senaat moet nog haar goedkeuring verlenen, wat als een uitgemaakte zaak geldt.

Weliswaar benadrukt de regering, dat er momenteel geen sprake zal zijn van het gedwongen onderbrengen ban vluchtelingen of van gedwongen verhuizingen, en dat men dit ook niet van plan is. Maar in de wet gaat het er om,, de regering met precies deze competentie uit te rusten. Voor de achtergrond van de omstreden “migratiepacten”, de VN en EU in de laatste jaren in werking hebben gesteld en die niet in de laatste plaats “veilige” en reguliere immigratiecorridors naar Europa als doel hebben, heeft de “”volksverhuizingswet” op het huidige tijdstip een eigenaardige bijsmaak.

In Nederland gaat het bij een belangrijk deel van de woningen om gesubsidieerde woningen. Wachttijden kunnen meer dan tien jaar duren. Utrecht heeft net aangekondigd, dat de komende zes weken nieuwe beschikbare woningen alleen worden toegekend aan “vluchtelingen”. Ook in Duitse gemeenten worden woningwetwoningen al lange tijd buitenproportioneel vaak of zelfs merendeels (zoals bijvoorbeeld in München) aan buitenlanders toegewezen. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/07/17/blaupause-fuer-den-bevoelkerungsaustausch-niederlaendisches-parlament-verabschiedet-bevoelkerungsumzugsgesetz/