Klimaatideologen hulpeloos bij het sociale vraagstuk

Door: Wolfgang Hübner.

De ideale maatschappelijke ordening voor de door klimaatideologen noodzakelijk geachte radicale strijd tegen de opwarming van de aarde zou een radicaal Communisme zijn, wezenlijk radicaler en meer totalitair als hetgeen volgens de geschiedenis tot nu toe onder de rode vlag werd gerealiseerd. Want slechts als alle mensen op de wereld, ook de leidinggevenden, leven met dezelfde karige levensstandaard, zou de door mensen veroorzaakte bijdrage m. b. t. de opwarming van de aarde zich- misschien – laten stoppen en reduceren.

Zolang evenwel miljardairs in privé-ets en politici in regeringsvliegtuigen in Davos of bij de klimaattop arriveren, om vervolgens de luxueuze hotels te vullen, zijn alle kletspraatjes bij dergelijke conferenties over noodzakelijke inperkingen en afzien -van nog steeds niets dan kletspraatjes. Dat op de eerste plaats.

De Duitse klimaatpaus heet Ottmar Edenhofer en geldt en geldt als één van de “leidende klimaateconomen van onze tijd”. Nu net heeft Edenhofer weer eens in het Frankfurter dagblad een waarschuwing gegeven onder de titel: “De volgende generatie betaalt het gelag”. En aangezien Edenhofer econoom is, verzwijgt hij ook niet: “De kosten van de klimaatverandering zijn enorm.” Hiermee bedoelt hij evenzeer de kosten van de strijd tegen de klimaatverandering als de kosten, die dreigen te ontstaan, als deze strijd ontoereikend of in het geheel niet wordt gevoerd.

Dat het artikel van Edenhofer uitgerekend verschijnt in het centrale orgaan van het Duitse kapitaal, heeft reeds een buitengewoon tintje. Want de overweldigende meerderheid van de FAZ-abonnementen en -lezers leeft in verhoudingen die zeer bevorderlijk zijn voor de – mocht daar sprake van zijn – door mensen veroorzaakte opwarming van de Aarde. Maar laten wij liever aan zulke onaangename bijkomstigheden voorbijzien en ons liever afvragen: Wat heeft de klimaat-econoom te vertellen over sociale vraagstukken?

Namelijk over, dat in Duitsland evenals op de hele wereld aanzienlijke, vaak onverzoenlijjke sociale verschillen heersen, die met de “enorme” kosten voor de strijd tegen de klimaatverandering nog worden aangescherpt. Het antwoord na het lezen van het artikel is simpel: Edenhofer heeft behalve frasen en appèls absoluut niets te bieden. Want de moed om de hierboven beschreven radicale oplossing voor te stellen, heeft hij vanzelfsprekend niet. Dat zou gelijkstaan aan het wagen van het grote conflict met de machtigen. Echter, met hen wil iemand als Edenhofer immers graag binnenkort weer in Davos of op de klimaattop van gedachten wisselen en tafelen.

Opgemerkt moet nog worden, dat reeds de stelling van de titel “De volgende generatie betaalt het gelag” door de auteur opvallend onwetend wordt behandeld. Want welk gelag er door de komende generatie voor het klimaat moet worden betaald, weet natuurlijk ook Edenhofer niet. Als econoom zou hij echter moeten weten, hoe schrikbarend hoog de prijs van de mateloze, allang niet meer te controleren schuld wan het westen voor de nazaten zal zijn. Dit niet geheel onbelangrijke aspect zit onze klimaatpaus kennelijk zo dwars, dat hij het eenvoudigweg doodzwijgt. Hij heeft waarschijnlijk zijn eigen redenen, waarom de tekst in feuilleton en niet op de economische pagina is afgedrukt
.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/08/klima-ideologen-hilflos-bei-der-sozialen-frage/