Dagelijkse praktijk van mensensmokkel in Oost-Saksen

Door: Manfred Rouhs.

Het Kwaad ligt overal en altijd op de loer, maar het staat eenieder vrij, er aan toe te geven -of het te weerstaan. Vergeleken met andere Duitse regio’s lijkt in het Oost-Saksische Oberseifersdorf de wereld eerder bevolkt te zijn door mensen, die het onheil op hun pad brengen, in plaats van zich ervan te ontdoen.

Aldaar vielen de oorspronkelijke bewoners onlangs vier Turkse mannen in de leeftijd tussen de 18 en de 22 jaar in negatieve zin op. Dus lichtten zij de politie in en vroegen de regionale ambtenaren, eens beter op de vreemdelingen te letten.

Stel u een dergelijke scène voor in Berlin, Hamburg, Keulen, München of het Ruhrgebied: Vier Turkse jongemannen worden aangehouden en gecontroleerd, alleen omdat ze er anders uitzien dan de oorspronkelijken. Dan zou de politie haar personeel kunnen vertienvoudigen en desondanks geen kans hebben, om aan de talloze ter zaken doende aanwijzingen vanuit de bevolking toe te geven.

Alfred Klaner, perswoordvoerder bij de Rijkspolitiepost Ebersbach, schildert het verdere verloop van de gebeurtenissen in het betreffende Oberseifersdorf op 5 augustus 2022 als volgt:

“Om 19.45 u. controleerden de agenten de mannen in de leeftijd tussen de 18 en de 22 jaar. Ze hadden noch een paspoort, noch een ander verblijfsdocument bij zich. De onderzoekingen wezen uit, dat een onbekende mensensmokkelaar bij elkaar 15 Turken met een zwarte Mercedes Benz Vito vanuit Hongarije tot in het Duitse grensgebied gebracht had. Tijdens de negen uur durende rit werd geen pauze gehouden en hebben de vluchtelingen geen verzorging gekregen. Eén van de opgepakte mannen was dusdanig onwel geworden, dat hij in de transportwagen moest overgeven. De personen zaten dicht opeengepakt en gedeeltelijk in het laadgedeelte achterin. De verblijfsplaats van de overige 11 binnen gesmokkelden is onbekend. De rijkspolitie gaat ervan uit, dat ze óf zelfstandig met openbare verkeersmiddelen verder het land in gereisd zijn, óf zijn afgehaald. Hierbij kan het gaan om familieleden of om ingehuurde smokkelaars. De opgepakte mannen hadden in Servië gedeeltelijk tot 6.000,00 Euro aan de mensensmokkelaarsorganisatie betaald.

De vier mannen werden op de politiepost verzorgd en tegen hen werd een onderzoek ingesteld wegens overtreding van de verblijfswet. Ernstig gewond was niemand. Ze dienden een asielverzoek in en werden nog dezelfde dag doorgestuurd naar de voorlopige opvanginrichting in Dresden. OP de opdrachtgever en de chauffeur over de Duitse grens ligt de focus van de verdere onderzoekingen. De rijksrecherche Ebersbach doet onderzoek naar het binnensmokkelen van buitenlanders onder levensbedreigende omstandigheden en verzoekt om het geven van eventuele inlichtingen over de transportwagen onder nr. 03586/76020.”

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/08/schleuseralltag-in-der-ostsaechsischen-provinz/