Een nieuw klimaatsprookje: Overgewicht bij jongeren is de schuld van de “klimaatverandering”

Door: Redactie ZUERST!

Londen. In alle leeftijdsgroepen is overgewicht – tenminste in de westerse landen – in opmars. Dit heeft vele redenen: Verkeerde voeding, ongezonde levenswijze, tekort aan beweging. Dit belet klimaatpropagandisten niet, om de klimaatverandering verantwoordelijk te maken voor de om zich heen grijpende zwaarlijvigheid, juist bij kinderen een jongeren.

Metterdaad verscheen er geruime tijd geleden een “studie”, die de klimaatverandering in verband bracht met overgewicht bij kinderen. Reeds de eerste zin van dit werk, dat in Maart werd gepubliceerd in het Britse vakblad “Temperaturen”, wekt verbazing. Aldaar staat te lezen: “De planeet Aarde ontwikkelt zich snel tot een extreme omgeving voor de Mens – te extreem eigenlijk, dan dat deze aldaar zou kunnen leven en gedijen. (…) Terwijl de wereld opwarmt, worden kinderen minder fit en zwaarlijviger, en de klimaatverandering zal de waarschijnlijkheid verhogen, dat nieuwe soorten door vectoren overgedragen ziekten doordringen tot de menselijke bevolking, waardoor de mogelijkheid van verdere bewegingsbeperkingen voor nieuwe uitbraken van ziekten waarschijnlijk wordt, wat wederom een vicieuze cirkel voortbrengt vanuit isolatie, lichamelijke aftakeling en verhoogd risico voor hittebeschadiging, in het bijzonder voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals pre-puberale kinderen.”

De klimaatverandering kan “zowel oorzaak alsook de consequentie zijn van meer lichamelijke inactiviteit, in het bijzonder bij kwetsbare bevolkingsgroepen als kinderen of oudere mensen”, zo heet het voorts.

De schrijfster van de studie beroept zich vervolgens op de Coronamaatregelen, die voor vele mensen tot een duidelijk tekort aan beweging leidden, en gooit ze op één hoop met de klimaatverandering, door te beweren: ” Bij soortgelijke negatieve terugkoppelingsstrikken kunnen als resultaat directe (bv. overstromingen, bosbranden hitte) of indirecte (bv. luchtvervuiling, zware seizoensgebonden allergieën) uitwerkingen van de klimaatverandering optreden, die het negatieve 24 uurs-bewegingsgedrag verder aanscherpen.

Volgens de inschatting van vele specialisten klopt hiervan slechts, dat vele Coronamaatregelen metterdaad volkomen zinloos zijn geweest en – zoals bijvoorbeeld home office en huiselijke quarantaine – bij velen het tekort aan beweging hebben aangescherpt. Hoe dan ook heeft de klimaatverandering hiermee niets te maken. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/08/19/ein-neues-klima-maerchen-am-uebergewicht-von-jugendlichen-ist-der-klimawandel-schuld/