Ook Hamburg stuurt de zwakkeren richting “transbajes”

Door: Jochen Sommer.

Deze week heeft de Hamburger Senaat het besluit genomen https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/16431024/2022-08-23-bjv-geschlechtervielfalt-in-justizvollzugsanstalten-wird-staerker-beruecksichtigt/ , zowel de justitiële voltrekkingswet als de voltrekkingswet van maatregelen te veranderen, teneinde eindelijk een van de eigenlijke, waarlijke en urgente problemen in ons land aan te pakken – EN de niet langer te rechtvaardigen misstand uit de weg te ruimen, dat gevangenen door dik en dun uitsluitend worden ingedeeld als “mannelijk” of “vrouwelijk”. Want: niet inflatie, gascrisis, dreigende black-outs en besnoeiïngen in de basisverzorging houden de Duitsers uit de slaap, maar de tot nog toe met voeten getreden rechten van personen, die zich niet laten onderbrengen on één van de twee biologische geslachten – of dit althans beweren; want meer dan een simpele bewering bij de Burgerlijke Stand is, dankzij de “zelfbeschikkingswet” van de Duitse regering https://www.tichyseinblick.de/meinungen/eckpunkte-selbstbestimmungsgesetz/, binnenkort immers niet meer nodig, om de seksuele identiteit (m. a. w.: “het bij de geboorte vastgestelde geslacht”) naar believen te kunnen veranderen. En wie weigert, deze zelfwaarneming van anderen te accepteren, ook al is ze nog zo absurd, kan voortaan rekening houden met een boete van 2. 500 euro.

Dus in Hamburg, waar het Generaal Justitieel Apparaat juist het onderzoek is begonnen tegen kanselier Scholz en de Eerste Burgemeester Peter Tschentscher in verband met Cum-E-affaire, handelt het zich wederom om de echt belangrijke dingen. De Hamburger justitiële senator Anna Gallina verklaart: “Het gaat om de kwestie, wat handelen van staatswege in de justitiële voltrekking voor uitwerking heeft op het onderbrengen bij een bepaald geslacht. Wij regelen nu het omgaan hiermee duidelijk. Alleen zo kan de seksuele en geslachtelijke identiteit van gevangenen nog sterker worden gerespecteerd en nog beter worden beschermd. Deze veranderingen plaatsen niet alleen de geslachtelijke identiteit van de gevangenen sterker op de voorgrond, het is tevens een belangrijke erkenning van een geslachts-inclusieve rechtsordening.” In klare taal betekent dit, dat zichzelf “trans-” en “inter-geslachtelijk” of “divers” noemende criminelen voortaan zelf kunnen beslissen, of ze in een mannen- of in een vrouwengevangenis willen worden ondergebracht. Het betreft hier ook personen in de overgangsfase, dus mensen, die zich op de weg naar welk geslacht dan ook in een metamorfose bevinden. De betreffende personen mogen dan ook beslissen, of ze door een man of door een vrouw willen worden gefouilleerd.

Seksuele afwisseling in het dagelijks leven in de bajes

Reeds in het afgelopen jaar had de shithole aan de Spree, Berlijn, besloten tot een overeenkomstige regeling voor de strafvoltrekking https://www.tichyseinblick.de/daili-es-sentials/berliner-gefaengnis-wird-trans-freundlich/, dat bij deze prioriteitenstelling van staatswege uiteraard geheel vooraan staat. Nu mogen dus ook spoedig in Hamburg vrouwelijke gevangenen en bewaaksters zich verheugen op biologische mannen, die iets van afwisseling wensen te brengen in hun dagelijkse leven in de bajes – en als “vrouw”, of algemeen uitgedrukt als “non-binaire” persoonlijkheid mogen binnendringen in tot dusverre vrouwelijke strafinrichtingen – ook,, wanneer dit voor de biologische vrouwen aldaar aanzienlijke tot gevaarlijke verstoring van hun dagelijkse leven betekent. In de VS https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/in-den-usa-trans-insassin-schwaengert-zwei-gefangene-80730688.bild.html en in Groot-Brittannië https://www.bluewin.ch/de/news/vermischtes/angebliche-transgender-frau-vergreift-sich-an-mitgefangenen-158880.html kwam het al meerdere keren tot zwangerschappen en gewelddadigheden, nadat zich “vrouw” voelende mannelijke bajesklanten op eigen verzoek zonder probleem naar vrouwengevangenissen waren overgeplaatst en aldaar, in staat van permanente opwinding, een “gedekte” tafel vonden.

Met het oog op de in duizenden films en boeken tot cliché bestempelde toestanden in mannengevangenissen, waarin de gang naar het washok of de douche voor deze of gene “novice” een voortdurende ontmaagdingsbelevenis dreigt te worden, zou het in de toekomst buitengewoon veel mannen plotseling kunnen opvallen, dat ze zich immers altijd al vrouw hebben gevoeld, maar het tot dan toe niet durfden te zeggen, zodra hen de intrede in de gevangenis wachtte. Dan kan een uitzitten van de straf in een louter vrouwelijke omgeving over het algemeen meer lonend toeschijnen. Voor de vrouwen zal dit potentieel dramatische gevolgen hebben: Zelfs tussen de muren van de gevangenis zullen zij een opzienbarende ideologische verwarring moeten doorstaan, die hen vermijdbare gevaren oplevert – alleen, teneinde aan de zogenaamde behoeften van een inde normale bevolking nauwelijks meer waarneembare minderheid ter grootte van een tiende promille tegemoet te komen. Maar dergelijke offers dienen in het beste Duitsland aller tijden, in naam van de “geslachtelijke gerechtigheid” waarschijnlijk te worden gebracht.

Door: Jochen Sommer.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://ansage.org/auch-hamburg-stellt-die-weichen-richtung-transknast/