Schrijfverbod voor Hans-Georg Maassen?

Door: Manfred Rouhs.

Hans-Georg Maassen, voormalig president van de Duitse BVD, zal in de toekomst bij uitgeverij C. H. Beck niet langer de gelegenheid krijgen, publicaties m. b. t. het onderwerp migratierecht aan te pakken. Dit bericht de “Legal Tribune Online” https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/hans-georg-maassen-beck-verlag-migrationsrecht-grundgesetz-epping-hillgruber-kommentar-distanzierung/. Bovendien zou de uitgeverij volgens dit bericht Maassen ook graag kwijtraken als criticus van de grondwet, maar deze openlijk geuite wens tot scheiding wordt blijkbaar geblokkeerd op grond van contractuele bepalingen.

C. H. Beck is een van de leidende uitgeverijen voor juridische vakliteratuur in Duitsland. Dat was hij ook al in de tijd van de Keizer en daarvóór – de onderneming bestaat al sinds 1763.

Sindsdien laat het Huis C. H. Beck zijn vlaggetjje vroliik met alle winden mee waaien. Eerst waren ze koningsgetrouw, vervolgens keizersgetrouw, en in het Derde Rijk profiteerde C. H. Beck van de ‘arisering’ van het Joodse eigendom. Verandert de wind van richting, dan draait C. H. Beck mee.

Andere Beck-auteurs laten gelden, dat ze de opvattingen van Maassen, die afwijzend staat tegenover een ongecontroleerde massale immigratie van buitenlanders naar Duitsland, “niet salonfähig willen maken”. Derhalve wensen zij niet samen met hem in één van de juridische verzamelde werken van de uitgeverij te verschijnen. Maassen zou “de bijl aan de wortels van democratie en rechtsstaat leggen”, beweren zij, echter zonder met steekhoudende bewijzen te komen.

Een vertegenwoordiger van de uitgeverij put zich uit in verklaringen,, waarom zijn Huis niet eenvoudigweg niet elke band met Maassen doorsnijdt: “Een opzegging van deze contractuele overeenkomst zou voor de uitgeverij alleen mogelijk zijn bij een contractbreuk van de heer Maassen, of vanwege een andere uitzonderlijke reden tot opzegging. Beide voorwaarden zijn momenteel evenwel niet van toepassing.”

Andere Beck-auteurs geven Maassen rugdekking en merken op: “Wij erkennen geen enkele vorm van welke ‘contactschuld’ dan ook. Wie dit desondanks ervaart als iets ‘storends’, met het oog op de medewerking van een andere schrijver/schrijfster, dient zelf te beslissen, hoe hij of zij daarmee omgaat.”

En: “Wat in de sociale media bij tijd en wijle wordt uitgedragen en verbreid, is soms eenvoudig ongepast, waarachtig niet alleen bij de heer Maassen. In de regel wordt het, zoals ook bij de heer Maassen, gedekt door de individuele vrijheid van meningsuiting.”

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/08/schreibverbot-fuer-hans-georg-maassen/