Een nieuwe “klimaat”- leugen spat uit elkaar: Windmolens zijn erger dan alle binnenlandse vluchten bij elkaar

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn/Brussel. Het lievelingskind van niet slechts Duitse milieu- en klimaatbeschermers is de windmolen. Bij duizenden duiken enorme windmolens intussen op in het Duitse landschap en dienen zij te zorgen voor ‘duurzame’ energie. Maar niet alleen deze vlieger gaat niet op. Veel erger is het,, dat de vermeende milieu-zuiverende windmolens in de allergrootste mate zelf schadelijk zijn voor milieu en klimaat.

Want: De installaties bevatten een stof, die aanzienlijk bijdraagt aan het broeikaseffect – veel meer dan binnenlandse vluchten. Er is sprake van zwavel-hexafluoride. De substantie is een volmaakte isolator en wordt daarom ingezet in schakelinstallaties, in welke de energie wordt verdeeld. en omdat door gas ge-isoleerde schakelinstallaties daar worden ingezet, waar geen plaats is, vindt men ze hoofdzakelijk in windparken. Zwavel-hexafluoride heeft echter een duistere keerzijde: Het heeft van alle(!) bekende substanties het sterkste broeikaseffect.

22.800 keer zo sterk als de identieke hoeveelheid kooldioxide is het broeikaseffect van zwavel-hexafluoride. In de atmosfeer bouwt de stof zichzelf pas weer af na 3000 jaar. Daarom moet men het verbruik ook melden per wet – wat echter niet altijd gebeurt. In Europa bevindt zich namelijk 500 procent meer zwavel-hexafluoride in de lucht, dan de actuele emissiegegevens suggereren. En: De belangrijkste luchtvervuiler van Europa is uitgerekend Duitsland met zijn windmolen-manie.

Zwavel-hexafluoride bevindt zich in bijna elke windmolen, hoewel die eigenlijk moesten bijdragen aan het redden van het klimaat. Alleen al de massa’s die in Duitsland door de windmolens in de atmosfeer worden gebracht, dragen sterker bij aan het broeikaseffect dan het hele Duitse binnenlandse luchtverkeer bij elkaar.

Alternatieven zouden er allang zijn. Maar de installateurs van windmolens houden in de prijzenpropaganda nog steeds vol, dat de klimaatkillers onontbeerlijk zouden zijn. De EU zou nu in een nieuwe verordening de inzet van zwavel-hexafluoride willen inperken en verbieden. Zoiets is in Europa echter een langdurig proces, dat door de fractievoorzitter van de Groenen in het Europees Parlement, Bas Eickhout, in de AD werd beschreven met de woorden: “Er waren grote acteurs in de markt, die hier geld mee verdienen. Zij hebben met succes lobbywerk gedaan, hebben geargumenteerd, dat men de energie-omslag niet mag tegenhouden, en daarvoor het gas nodig zou hebben.”

Eens te meer ontpopt de groene “energie-omslag” zich niet slechts als een gigantische leugen; het is nog veel erger: Zij is in hoge mate schadelijk voor mens en natuur. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/09/01/eine-weitere-klima-luege-platzt-windraeder-sind-schlimmer-als-alle-inlandsfluege/