Berlijnse politie zet zich schrap voor een burgeroorlog in de winter van 2022/23

Door: Manfred Rouhs.

De Berlijnse politie werkt aan een noodplan voor de winter van 202223. Hierbij worden verschillende scenario’s doorgenomen, die ons allemaal kort geleden nog voorgekomen zouden zijn als blauwdruk voor een zombie Apocalyps of een catastrofefilm over het onderwerp “Stroomuitval in New York”. Nu echter komen de inslagen dichterbij – en vooral in de grote steden dreigt tegenspoed.

Prijsverhogingen

Op de eerste escalatiedrempel worden energie, verwarming en levensmiddelen steeds duurder. Deze drempel hebben wij nu reeds bereikt, maar niemand kan precies zeggen hoe erg het nog wordt. De politie houdt rekening met ongewenste protesten, maar mogelijk niet met grootscheepse ongeregeldheden.

Gebrek

Vervolgens zou er echter een gebrek aan in het bijzonder stroom en gas kunnen optreden. Het energieverbruik wordt in dat geval bij voorbaat gerantsoeneerd. Licht en warmte zijn dan niet meer voortdurend voorhanden maar slechts nu en dan een uur: Eerst mag het ene stadsdeel douchen, vervolgens het volgende. Wat betreft dit geval houden de autoriteiten er rekening mee, dat steeds meer mensen voor hout zorgen om illegaal vuur te maken. Hierop dient de politie te reageren met omvattende presentie en snel ingrijpen.

Energieuitval

En vervolgens werkt er mogelijk opeens helemaal niets meer. De stroom valt uit, de verwarmingen blijven koud. Geen mooi vooruitzicht voor kerstmis of voor in januari. Geldautomaten weigeren, bussen en treinen blijven stilstaan. De telefonische communicatie valt weg.

In dat geval wil de politie met haar eigen radiocommunicatie en -energievoorzieningen handelingsbekwaam blijven. Navraag waar deze voorzieningen precies worden aangelegd, zal zij uit tactische overwegingen vermoedelijk niet beantwoorden. Want de overheid houdt rekening met plunderingen en ongeregeldheden, die ze het hoofd wil bieden.

Tot eind september dient het “geheime Blackout-Plan” van de Berlijnse politie gereed te zijn. Aldus bericht de “Bild-krant” https://www.bild.de/bild-plus/regional/berlin/berlin-aktuell/berlin-geheime-blackout-plaene-so-bereitet-sich-die-polizei-vor-81324806.bild.html.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/09/berliner-polizei-plant-fuer-einen-buergerkrieg-im-winter-2022-23/