Islamitische meisjes als bruid – gedwongen huwelijken in Berlijn

Door: Redactie PI.

In Soera 4 “An-Nisa” (vertaald: de vrouw) het derde vers van de Koran heet het: “En mocht Gij bevreesd zijn, niet rechtvaardig te handelen ten opzichte van de wezen, dan huwt aan vrouwen, wat U goeddunkt, twee, drie of vier.” Slachtoffer zijn jonge vrouwen en meisjes die vaak tegen hun wil gedwongen worden uitgehuwelijkt aan veel oudere mannen. Slachtoffer zijn echter tevens de rechtsstaat en onze door belastinggeld gefinancierde sociale fondsen. Vier echtgenotes betekent: vier woningen, vier maal Hartz IV, vier maal ziektekostenverzekering en een scala aan sociale voorzieningen van een hoogte, die een wetsgetrouwe monogamist zich totaal niet kan voorstellen.

Op twee interpellaties van AfD-afgevaardigde Dr. Hugh Bronson, sinds zes jaar lid van het Berlijnse Huis van Afgevaardigden, reageert de Senaatsafdeling met het gedrukte stuk 19/ 11 649 van 6 mei 2022 en 19/12817 van 25 augustus 2022 (bijlage). De ontmaskerende antwoorden, tevens eersteklas explosieven, haalden evenwel niet de hoofdstedelijke pers.

Daarnaast maken de rituelen van de islamitische parallelle samenleving allang geen deel meer uit van een “complottheorie”, maar van de ontstellende praktijk van alledag. hiertoe behoren ook kinder-, meervoudige- en gedwongen huwelijjken in de ‘kleurrijke’ multiculturele hoofdstad Berlijn, tezamen met een illegale praktijk van veelwijverij, die bij de autoriteiten allang bekend is. Een imam kan, naast de officiële, voor de Burgerlijke Stand getouwde echtgenote, de volgzame Moslim andere echtgenotes toekennen. Strenggelovige Moslims wijzen een bij de Burgerlijke Stand gesloten huwelijk principieel af. Concrete getallen hierover ontbreken.

Religieus gemotiveerde bigamie en eermoorden op vrouwen en meisjes zijn sinds lang geen geheim meer, zeker niet voor de Berlijnse media en ‘het’ milieu van de hoofdstad. In 2014 maakte UNICEF bekend,, dat wereldwijd meer dan 700 miljoen vrouwen leven binnen een gedwongen huwelijk. Meer dan 250 miljoen echtgenotes waren op het tijdstip van de huwelijkssluiting niet ouder dan 15 jaar.

Niettemin wordt deze misogyne praktijk opzettelijk bedekt met een mantel van zwijgen. Zelfs Terre des Femmes of de permanent van woede briesende “feministes” van de vierde golf zijn oorverdovend stil, wanneer het gaat om het overleven van islamitische meisjes, die niet gedwongen aan hun oudere neven wensen te worden uitgehuwelijkt. Wie wil er dan ook worden gebrandmerkt als islamofoob of racistisch?

Dit selectieve feminisme verspeelt publiekelijk al zijn geloofwaardigheid, als beschermenswaardige personen ten prooi vallen aan de ‘political correctness’. Hier evenwel gaat het om mensenlevens.

Download:

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2022/09/anfrage_islamehen.pdf

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/09/islamische-maedchen-als-braut-zwangsehen-in-berlin/