Vanwege het ‘rechtse gevaar: Duitse Federale Recherche waarschuwt voor Groen-linkse klimaatterroristen

Door: Redactie ZUERST!

Duitslands minister van Buitenlandse Zaken Faeser (SPD) heeft allang vastgesteld: het grootste gevaar in dit land gaat uit van zg. “rechts-extremisten”. Evenwel weet de onder het ministerie van Binnenlandse zaken vallende Duitse Federale Recherche wel beter: in een intern bericht waarschuwt deze thans voor een gevaar door klimaat-extremisten. Concreet wordt er gewaarschuwd voor aanslagen door groenlinkse milieuterroristen tegen atoominstallaties, gaspijpleidingen en op het totale zware vrachtverkeer.

In het geheime document “Gevaar” van de Federale afdeling ST14 wordt gewaarschuwd voor “acteurs/groeperingen uit de verschillende fenomeen-gebieden van de politiek gemotiveerde criminaliteit (PMK), die het dreigende energietekort en diens gevolgen zouden kunnen misbruiken “overeenkomstig de eigen doelstellingen”. Actueel gaat men uit van een “abstract gevaar van de energie-infrastructuur” door middel van links-extremistische doelstellingen binnen de “klimaatbeschermingsbeweging”.

Het probleem is volgens de Federale Recherche niet alleen de “toenemende en tegelijkertijd over-geëmotioneerde demonstratie- en protestmanifestaties” – het zou ook kunnen komen tot “strafbare daden ten nadele van de energie-infrastructuur, zowel al van hiermee geassocieerde instituten en beslissende organen”. Men houdt bijvoorbeeld rekening met “bezettings- en blokkadeacties alsook het toebrengen van materiële schade, of brandstichtingen tegen de energiesector”. De Federale Recherche spreekt daarenboven van een “propaganda-effect van vermeend-onschuldige klimaat-activisten”, wier acties links-extremistische geweldplegers zouden kunnen stimuleren tot een militante doorzetting van hun doelstellingen. (he)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/09/20/von-wegen-rechte-gefahr-bka-warnt-vor-links-gruenen-klima-terroristen/