Homo-lesbisch KDV in Berlijn in het teken van de pedofilie

Door: Alex Cryso.

Het linkse grootoffensief tegen het Duitse nageslacht rukt onverdroten verder op: Onlangs nog wijdde de kinderkrant KIZ onder redactie van het Stuttgarter Dagblad aan de Islam de titelpagina – biddende jongens en meisjes tezamen. Slechts één pagina verderop is “Europa bezorgd”: De rechts-conservatieve Giorgia Meloni heeft de Italiaanse verkiezingen gewonnen.

Behoren de vele sympathieke Moslims, de onbeteugelde nieuwe levensvreugde en de etnische veelzijdigheid reeds spoedig weer tot et verleden terwijl tucht en orde, verbeten gezichten en onnozele nationale cultus, zoals bij ons de Lederhose of het volkslied weer in opmars zijn? Maar goed dat er nog sprake is van veelkleurige pedagogische instellingen, boven welke de regenboog zweeft en die met een grote boog heenlopen om braaf burgerdom, nationaal gedachtengoed en het uitdragen van het pro-Duits-zijn. Althans, zo wordt het de onverantwoordelijke, geestelijk luie burger met succes verkocht.

In Berlijn dient begin volgend jaar het eerste homo-lesbische KDV https://www.krone.at/2821238 te worden geopend. Er is plaats voor 3 kinderen – 60 zijn er blijkbaar nu al vergeven. Eens te meer worden alibi-begrippen als “tolerantie” en “veelkleurigheid” op de voorgrond geplaatst: zo dient de kleintjes direct te worden bijgebracht, hoe het is, als men homoseksueel en lesbisch geaard is, of in het bezit is van de in totaal 100 geslachten.

Naturlijk valt ook hier te vrezen, dat de kloof tussen de natuurlijke beide geslachten nog verder wordt vergroot, dat onze kinderen van jongs af aan de weerzin tegen de normale seksualiteit met de paplepel ingegoten krijgen, om tegelijkertijd de voorkeuren voor absurde sekspraktijken, de seksuele onthouding of de gelijkgeslachtelijke betrekkingen aan te leren.

Verrijzen zal het KDV in het Berlijnse Stadsdeel Schöneberg in een nieuw meer-generaties-complex voor homo-, bi-, trans-, en interseksuele mensen, compleet met consultatiebureau, verpleegafdelingen en dan dus het genoemde KDV. Aldaar wil men zowel kinderen uit normale- als uit regenbooggezinnen bij zich opnemen. Een zekere kinderlijke onbevangenheid met betrekking tot het onderwerp-homo zou überhaupt geen probleem zijn, heette het. Integendeel dient de indoctrinatie o. a. de eventuele latere ‘outing’ gemakkelijker te maken. Bedrijfsleider Marcel de Groot hierover: “Van elke tien gebruikelijke kinderboeken kom je er wel drie tegen, waarin de prins met een andere prins trouwt.”

Intussen zorgde de omstandigheid https://www.focus.de/panorama/welt/umstrittene-personalie-berlin-bekommt-schwul-lesbische-kita-doch-vorstand-wirft-fragen-auf_id_157128894.html, dat uitgerekend de pedo-voorvechter Rüdiger Lautmann in het bestuur zit van het homo-adviesorgaan, dat fungeert als initiator voor het KDV-project. De intussen 86-jarige man publiceerde in 1994 het boek “Zin in het kind. Portret van de pedofiel”, wat een zeker begrip teweeg moet brengen voor het seksuele kindermisbruik. Slechts drie jaar later werkte Lautmann mee aan een brochure over kinderen en seksualiteit, waarin de seksualiteit tussen kinderen en volwassenen wordt bepleit. In 1979 eiste hij het schappen van paragraaf 176, waarin het plegen van seksuele handelingen met mensen beneden de 14 jaar strafbaar wordt gesteld.

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/10/schwul-lesbische-kita-in-berlin-im-zeichen-der-paedophilie/