De ingebeelde ziekte van Abdelrahman A.

Door: Manfred Rouhs

Een islamitische messensteker steekt op mensen in en roept hierbij “Allahu Akbar”. Er vloeit bloed en er vloeien tranen, veelal sterven er mensen. Vervolgens komt er een psychiater op de proppen, die de dader geestelijk ziek verklaart. De massamedia doen verslag van de razernij-uitbarsting van een gek en politici kalmeren de openbaarheid met de verzekering, dat dit allemaal niets met de Islam te maken heeft.

Zo was het ook bij de in 1994 geboren Abdalrahman A., die op 6 november 2021 ibn de ICE 928, bestemming Passau redeloos op reizigers instak en drie mensen hierbij levensgevaarlijk verwondde. Een deskundige diagnosticeerde hem vervolgens met een “paranoïde schizofrenie”. Nu echter kwam een andere deskundige tot de tegengestelde conclusie, dat de ten tijde van de daad 27-jarige man doorgaans toerekeningsvatbaar zou zijn en de rol van gek opzettelijk ten beste zo geven, teneinde de religieuze bedoeling achter zijn misdrijf te verdoezelen.

Aldus bericht de “Welt” https://www.welt.de/politik/deutschland/plus241653371/Psychisch-krank-Der-ungeheuerliche-Verdacht-gegen-den-Messerangreifer-aus-dem-ICE.html?icid=search.product.onsitesearch en ‘kopt’ zij: “De ongehuichelde verdenking tegen de messentrekker uit de ICE”. De auteur schildert, hoe “het onderzoek plotseling omslaat in een andere richting: de grens tussen waanzin en Islamisme. Simuleert hij zijn kwaal slechts – en is hij een IS-terrorist?”

Hierachter steekt de vraag: wat is erger, gevangenis op gekkenhuis? Ongetwijfeld is hierop meer dan één antwoord mogelijk. In ieder geval echter komt de – mogelijk – zogenaamde – psychische zieke er in de openbare opinie beter vanaf, dan als het kil-berekenende monster. Hij lijkt hulp- , ja, misschien zelfs beschermings-behoevend. Wie wil hem al zijn ziekte en de verschrikkelijke gevolgen ervan levenslang blijven verwijten? Wie weet was immers ook wel het milieu ervoor verantwoordelijk, dat hij zijn zinnen kwijt was?

De “Welt” schrijft over Abdalrahman A.:

“Maar als A. kort daarop in een isoleercel van het psychiatrische Ziekenhuis in Regensburg werd ondergebracht,, rees de twijfel. In gesprekken met het personeel zou hij duidelijk te verstaan gegeven heben, alleen maar een kwaal te simuleren. Hierop rees de verdenking, dat de messentrekker zou simuleren. Na uitvoerig onderzoek kwam een andere psychiatrische deskundige tot de conclusie, dat A. niet psychisch ziek zou zin. Dit werpt minstens de vraag op,, waarom hij in de JVA uiteindelijk in de psychiatrische afdeling is ondergebracht en hoe dit kan worden gerechtvaardigd.”

Een dergelijke strategie is alleen dan logisch, als zij niet uitsluitend het belang van de dader dient, maar tevens tegemoetkomt aan de belangen van hen, die willen schipperen. En daarvan zijn er in de politiek en in de massamedia nog steeds te veel.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/10/die-eingebildete-krankheit-des-abdalrahman-a/