“Specialisten”-farce: 70 procent van de migranten kan lezen noch schrijven

Door: Redactie ZUERST!

Wenen. Nog steeds houden politici en Mainstream Media verbeten vast aan het sprookje van de “specialisten”-migratie. Het tegendeel is waar – het opleidings- en kwalificatieniveau van de migranten wordt steeds gebrekkiger, het aandeel van minder-gekwalificeerden en analfabeten steeds groter.

Uit Buurland Oostenrijk komen daarnaast thans actuele cijfers – die tevens op Duitsland van toepassing zouden kunnen zijn.

Zeven van de tien migranten – dus 70 procent! -, die in de loop van het jaar 2022 in Oostenrijk asiel of gesubsidieerde bescherming gekregen hebben, kunnen lezen noch schrijven. In vergelijking met het jaar 2019 komt dit om en nabij neer op een toename van 50 procent. Dat werd thans meegedeeld door het Oostenrijkse Integratiefonds (ÖIF) in een persbericht. Een sterk groeiend aandeel van deze groep personen heeft een zogeheten primaire alfabetisering nodig – dat wil zeggen, dat de betreffende personen ook in hun moedertaal nooit hebben leren schrijven. Eén op de vier door OIF gefinancierde plaats voor cursussen Duits in 2022 was een alfabetiseringscursus-plaats, een toenemende tendens.

Het lage opleidingsniveau bemoeilijkt de taalkundige en sociale integratie aanzienlijk. “Niet-gealfabetiseerde” personen (analfabeten dus) zouden bij het leren van de Duitse taal duidelijk langzamer vorderingen maken en de leerdoelstelling van het cursus-niveau minder vaak halen, aldus het integratiebericht. Volgens de gegevens van het ÖIF legt slechts één op de drie personen met behoefte aan alfabetisering vervolgens een positief integratie-examen af, niettemin maken deze personen duidelijk meer gebruik van Duitse lessen dan gealfabetiseerde personen. De omvang van de lessen moest reeds in het voorjaar worden aangepast aan het dalende opleidingsniveau van de doelgroep. (mü)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2022/11/09/fachkraefte-farce-70-prozent-der-zuwanderer-koennen-weder-lesen-noch-schreiben/