45 procent van alle Hartz IV-ontvangers in Duitsland zijn buitenlanders

Door: Manfred Rouhs.

De actuele politieke discussie over de verhoging en vereenvoudiging van Hartz IV naar een zogeheten ‘burgergeld’ is tevens een debat over de migratiepolitiek van de gevestigde politieke partijen. Want de meeste ontvangers van sociale uitkeringen in Duitsland hebben een migratieachtergrond. Momenteel zijn 45 procent van de Hartz-IV-ontvangers geen Duitse staatsburgers.

De “Epoch Times” heeft hierover opmerkelijke cijfers gepubliceerd https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/debatte-um-buergergeld-mittlerweile-45-prozent-der-hartz-iv-bezieher-aus-dem-ausland-a4034606.html Volgend deze leefden in 2015 nog 4,6 miljoen Duitse staatsburgers van Hartz IV. Daarvan had hoe dan ook een in de statistiek niet genoemd deel een migratieachtergrond. Thans, in 2022, zijn het nog een kleine 3 miljoen. Het aantal is dus duidelijk teruggelopen Daarentegen nam het aantal buitenlandse Hartz IV-ontvangers in hetzelfde tijdsbestek toe van 1,3 miljoen naar 2,4 miljoen. Dat komt overeen met een toename van 23 naar nota bene 45 procent van alle toekomstige ontvangers van het ‘burgergeld’.

Het burgergeld dient dus kennelijk ook, zo niet alleen maar, om Duitsland voor armoede-migranten overal ter wereld verder aantrekkelijk te houden. Als politieke doelstelling is dit over het algemeen navoelbaar: Het rood-groene politieke milieu heeft behoefte aan doelpersonen, aan welke zin protagonisten hun goedmenschendom kwijt kunnen.

Daarnaast worden veel armoede-migranten, wier economisch bestaan door het burgergeld wordt veiliggesteld, vroeg of laat ingeburgerd. De bovenste gelederen van de rood-groene partijen zetten blijkbaar hierbij in op een uitbouw op lange termijn van hun kiezersbasis. Want op wie moeten deze mensen anders stemmen, dan op die politici, die hen, zo niet van werk, dan toch minstens van brood voorzien hebben?

En elkeen, die dit cynische spelletje met het noodlot van mensen doorziet, wordt door politiek en massamedia uitgescholden voor racist en buitenlander-vijandig.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/11/45-prozent-aller-hartz-iv-bezieher-in-deutschland-sind-auslaender/